Noua Primărie Carei- lunar înnoită,chiar înainte de recepţie

• publicat la: 30 March 2014
Noua Primărie Carei- lunar înnoită,chiar înainte de recepţie

Deşi încă nu a fost dată în folosinţă,clădirea destinată noii Primării a municipiului Carei a iscat în Consiliul Local numeroase controverse datorită modului de cheltuire a banului public alocat lucrărilor de renovare.

Sediul  viitoarei primării ,hanul Cerbul de Aur,a fost construit de contele Karoly în 1838 pentru a suplini lipsa vieţii mondene budapestane a soţiei sale şi a devenit în scurt timp  locul preferat de distracţie al tinerilor nobili sătmăreni ,Careiul fiind la acea dată centrul comitatului sătmărean.

Clădirea ridică numeroase probleme constructorului care nu mai reuşeşte să o finalizeze deşi termenul  de predare a expirat de peste 2 ani de zile.Administraţia locală a tipărit chiar şi un pliant  cu ocazia bilanţului anual,din 2013,unde a menţionat că gradul de realizare al lucrărilor este de 80% dar …”se lucrează în prezent la consolidarea structurii de rezistenţă” !

Concomitent cu aceste lucrări menţionate,aproape lunar se remediază porţiuni din faţada finisată de mai bine de 1 an.Lunar am  putea scrie câte un articol despre deficienţele de la tot pasul întâlnite în procesul de renovare,suportat cum am mai spus,din credite ,din banii careienilor,a celor care îşi plătesc taxele şi impozitele  bineînteles.Uşi crăpate înainte de predare ,scări care duc la…un perete  sau încăperi cu două uşi alăturate precum 2 tablouri sunt doar câteva dintre  anomaliile întâlnite.

Aşa arăta faţada  după una din renovarea renovării  din iunie 2013.

Ieri,29 martie 2014, o altă remediere aplicată după renovarea renovării şi rerenovării faţadei.

Reabilitarea clădirii destinate ca viitor sediu pentru Primărie a fost aprobată in urma unei hotărâri a CL din 2009 iar contractul pentru execuţia lucrărilor a fost semnat în februarie 2010.

La acea dată,valoarea reabilitării era de 4 330.024 lei plus TVA ,termenul  de executie fiind de 18 luni.In contractul de lucrări semnat de părţi,deci şi de primarul Kovacs, termenele de plată a lucrărilor erau stabilite printr-un  grafic de eşalonare.

Tot in contractul 1679/09.02.2010  este stipulat că dacă beneficiarul,Primăria Carei nu plăteşte lucrările conform graficului,penalizările să fie de 0,2%/zi in timp ce penalizările pentru executant in caz de nepredare la termen să fie de doar 0,1%/zi dar  nu mai mult de 10% din valoarea lucrării.

Primăria Carei  nu a avut până în present nici o tentativă de punere în aplicare a condiţiilor din contract.

Ca urmare,primăria Carei a virat în vară  suma de 2,2 milioane lei către constructor cu toate că era  cu plăţile la zi,adică erau plătiţi până in iunie 2013,cei  2,6 milioane lei  din totalul de 5,152  milioane lei.

Clădirea trebuia  predată la cheie în noiembrie 2011 iar eşalonarea plăţilor  era până in 2015.

Date fiind aceste aspecte,se  pune intrebarea logică:Ce  grup de interese serveşte Primăria Carei?

Daniela Ciută

comentarii

de gore la 30 March 2014 - 11:44

de stiu ca au bagat bine mana la pusculita cei doi primari…….niste csuri buri care nu au facut nimica la viata lor au ajuns cu atata banet pe mana de se cred feti frumosi….faini feciori a mai gasit si iudemereu asta mereu nemultumit

de pisti la 31 March 2014 - 07:44

firmele de mobila trebe controlate ca de acolo ies mobile vechi si antice pe banda rulanta pentru kastely si platite gras de polgarsag

de Vlad la 31 March 2014 - 21:39

noua primarie=noua metoda de sifonat bani cu factura

de Horia Mărieș la 3 April 2014 - 19:38

S-a mai scris pe tema asta.

Dar mă intreb totuși câți ani vor mai trebui să treacă până când primarul și cei care se ocupă de secretariat precum și de relații publice la Primăria Carei, vor reuși să ințeleagă faptul că site-ul (portalul) Primăriei Carei este o interfață de comunicare între administrația locală și locuitorii municipiului și că în consecință această interfața este muszaj să fie administrată de oameni cu scaun la cap și nu de tâmpiți. Un singur exemplu. Modul in care se afisează la pagina “Consiliul Local” a portalului Primăriei Carei hotărârile adoptate. In 99% din cazuri, hotărârile C.L. se publică pe site fără a fi însoțite de anexă(e), poate tocmai ca să nu se înțeleagă nimic din hotărârea respectivă. Exact ca de la cretini la cretini. O astfel de comunicare valoarează exact atât cât o hârtie cu care primarul șe șterge la fund. Acest lucru șe întămplâ fiindcă pe primar îi doare chiar drept în fund de toți locuitorii municipiului Carei. De exemplu:

R O M Â N I A JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CAREI

H O T Ă R Â R E A Nr. 10 / 2014
privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitare de stat,
cu personalitate juridică din municipiul Carei

Consiliul local al municipiului Carei judeţul Satu Mare, întrunit în şedinţa ordinară la data de 31.01.2014.

Având în vedere raportul de spacialitate al Direcţiei de învăţământ şi sănătate, privind proiectul reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitare de stat, cu personalitate juridică din municipiul Carei, avizul conform nr. 6210/20.12.2013 al Inspectoratului Şcolar Judeţean Satu Mare, pentru reorganizarea reţelei şcolare a municipiului Carei pentru anul şcolar 2014 – 2015, referatele comisiilor de specialitate precum şi discuţiile purtate în cadrul şedinţei,
În baza prevederilor art. 61 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi pct.3 cap. II din Ordinul Ministerului Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului nr. 1942/11.11.2011,
În temeiul art.36 alin.2 pct.6 a.1, şi art.45 alin.1, din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitare de stat, cu personalitate juridică din municipiul Carei pentru anul şcolar 2014 – 2015, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică
Primarului municipiului Carei
Inspectoratului Şcolar Judeţean Satu Mare
Instituţiei Prefectului judeţelui Satu Mare
Art.6. Cu ducere la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează Direcţia de învăţământ şi sănătate.

Carei, la 31.01.2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
Csizmadia Zsolt SECRETAR
jr. Sróth Clara
Red./dact
S.C./R.E.

Lasati un comentariu