Plata impozitului şi contribuţiilor aferente veniturilor din activităţi agricole

• publicat la: 27 martie 2014
Plata impozitului şi contribuţiilor  aferente veniturilor din activităţi agricole

Persoanele fizice care datorează impozit si contributii aferente veniturilor din activităţi agricole, pot efectua aceste plăţi si la unităţile administrativ teritoriale care au incheiat protocol cu Administratia Judeteană a Finantelor Publice Satu Mare.

Prin Ordinul Comun nr.1714/3246/2013 al ministrului finantelor publice si al ministrului dezvoltării regionale  si administratiei publice a fost aprobata procedura de incasare si de virare la bugetul de stat si bugetele asigurarilor sociale a sumelor incasate in numerar de compartimentele de specialitate ale unitatilor administrativ teritoriale, precum si a modului de colaborare si de realizare a schimbului de informatii dintre organele fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si organele fiscale din cadrul unităţilor administrativ teritoriale.

Potrivit art.1 alin(1) din Procedura persoanele fizice care datoreaza impozit si contributii aferente veniturilor din activitati agricole, precum si accesorii pentru neachitarea la scadenta a acestora , pot efectua plata acestor obligatii fiscale si la compartimentele de specialitate ale unitatilor administrativ teritoriale corespunzatoare localitatii in care isi are domiciliul fiscal, in numerar, cu indeplinerea conditiilor specificate in Ordin.

            Lista unităţilor administrativ teritoriale care au încheiat protocol cu Administratia Judeteană a Finantelor Publice Satu Mare se gaseste pe pagina de internet www.finantesm.ro, pe pagina Directiei Regionale a Finantelor Publice Cluj Napoca, precum si pe pagina  Agentiei Nationale de Administrare Fiscala  www.anaf.ro .

 

               Situatia privind adresele de internet a UAT-rilor

 

 

             cu care exista incheiate protocoale

 

 

 

 

Denumire UAT

Adresa

 

Comuna Foieni

Foieni, nr.469

 

Comuna Berveni

Berveni, nr.349

 

Com. Vama

Tineretului, nr. 803, jud. Satu Mare

 

Comuna Hodod

Hodod, nr.172

 

Comuna Santau

Santau, nr.422

 

Comuna Sauca

Sauca, nr.36

 

Comuna Supur

Supuru de Jos,str.Teilor, nr.14

 

Primaria Beltiug

loc. Beltiug, nr. 357

 

Primaria Halmeu

loc. Halmeu, str. Eliberarii, nr. 57

 

Primaria Homoroade

loc. Homorodu de Mijloc, nr. 285

 

Primaria Culciu

loc. Culciu Mare, nr. 234

 

Primaria Lazuri

loc. Lazuri, nr. 76

 

Primaria Tarna Mare

loc. Tarna Mare, nr. 284

 

Primaria Batarci

loc. Batarci, str. Principala, nr. 50

 

 

 

 

Lasati un comentariu