Proiect ANAF:aprobarea procedurii privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit

• publicat la: 7 martie 2014
Proiect ANAF:aprobarea procedurii privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit

PROIECTCa urmare a modificărilor legislative aduse Codului fiscal în perioada 2011-2013, s-a prevăzut posibilitatea recalculării de către organul fiscal a plăţilor anticipate cu titlu de impozit, la solicitarea persoanelor fizice, în situaţia încetării activităţii/suspendării temporare a activităţii, în cazul rezilierii contractelor de închiriere pentru care chiria din contract este exprimată în lei, precum şi în cazul persoanelor care realizează venituri din închiriere în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 şi 5 camere, inclusiv şi depăşesc în cursul anului numărul de 5 camere de închiriat.

Solicitarea privind recalcularea plăţilor anticipate se face de contribuabili, pe baza formularului 220 ‘’Declaraţie privind venitul estimat/norma de venit’’, însoţit de documente justificative.

În vederea aplicării unitare de către organele fiscale a dispoziţiilor legale privind recalcularea plăţilor anticipate şi creşterii operativităţii procesului de administrare, prin prezentul proiect de ordin se propune aprobarea Procedurii privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit.

În cadrul procedurii, au fost menţionate situaţiile care pot conduce la recalcularea plăţilor anticipate urmare solicitării contribuabililor, documentele justificative necesare în susţinerea cererilor depuse, precum şi termenele de soluţionare a cererilor depuse.

*   *  *

Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenţa decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:

Prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;

Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro

Prin fax la numarul: 021-319.98.57.

Lasati un comentariu