Start la înscrieri pentru programe cu finanţare de la bugetul de stat

• publicat la: 10 March 2014
Start la înscrieri pentru programe cu finanţare de la bugetul de stat

Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Turism şi Mediul de Afaceri demarează luni, 10 martie 2014 procedura de înscriere on-line pentru două programe cu finanţare de la bugetul de stat. Acestea sunt:

1.Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri (SRL-D)

şi

2.Programul naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii (Femeia manager).

Înscrierile pentru aceste programe se fac prin accesarea secţiunii de înscrieri on-line din cadrul site-ului www.aippimm.ro şi, apoi, selectarea casetei programului dorit, din lista de programe aferente anului 2014.

Sesiunea de înscriere on-line va fi activă timp de 7 zile calendaristice în cazul programului Femeia manager, respectiv până la epuizarea bugetului alocat în cazul programului SRL-D, începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere, până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere.

Pentru înscrierea la program fiecare solicitant trebuie să se înregistreze cu userşiparolă. După înregistrare se completează on line planul de investiţii şi  se încarcă în aplicaţie documentele solicitate conform procedurii programului.

Calcularea punctajului planurilor de investiţii se face în timp real şi transparent la transmiterea de către aplicanţi a secţiunilor din aplicaţia software de înscriere on-line. Punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu în vederea evaluării administrative este de 50-60 de puncte din maxim 100 de puncte posibile. Pentru admiterea în programul SRL-D, contează ordinea înscrierii, cu condiţia realizării a minim 60 de puncte. În cazul programului Femeia manager, admiterea se face în  ordinerea punctajului obţinut la evaluarea planurilor de afaceri on-line. La punctaje egale, sunt stabilite criterii de departajare, respectiv numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului, activitatea pe care accesează programul (producţie/servicii/comerţ) şi  numărul de înregistrare on-line (ordinea înscrierii).

Întreaga documentaţie a programelor poate fi consultată sau descărcată de pe site-ul www.aippimm.ro, accesînd secţiunea Programe şi selectînd programul dorit din lista de programe aferente anului 2014.

În cadrul Programului pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, pot participa numai societăţile de tip SRL-D, respectiv firme deţinute de tineri care la momentul constituirii firmei nu împliniseră vârsta de 35 de ani si nu au mai avut o altă firmă constituită anterior.

Prin program se acordă o alocaţie financiară nerambursabilă reprezentând cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro echivalentul în lei, (42.568 lei) din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente planului de afaceri, garanţii acordate de F.N.G.C.I.M.M. pentru creditele contractate de „SRL-D” în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate de Agenţie, până la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, în limita sumei de 80.000 euro, echivalentul în lei; scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 (patru) salariaţi şi scutirea de la plata taxelor pentru operaţiunile de înmatriculare efectuate la Oficiile Registrului Comerţului, pentru înregistrarea microîntreprinderii.

Din momentul beneficierii de una din aceste facilităţi, firmele au şi obligaţia creerii şi păstrării a minim 2 locuri de muncă (cu normă întreagă, pe durată nedeterminată) şi a reinvestirii a minim 50% din profitul realizat.

NOU !!! Pentru solicitanții care solicită credit bancar, şi în urma analizei băncii aceasta refuză acordarea creditului, beneficiarul are posibilitatea de a  solicita OTIMMC să opteze pentru varianta fără credit bancar.

În cadrul Programului naţional dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii (Femeia manager).beneficiari eligibili sunt societăţile organizate în baza L 31/1990 sau OUG nr. 6/2011 (care îndeplinesc condiţia de a fi IMM) sau PFA ori I.I., cu condiţia ca peste 50% dintre acţiuni, părţi sociale şi drepturile de vot din firmă sunt deţinute de femei sau femeia acţionar sau asociat deţine  şi calitatea de administrator al IMM-ului. Alte condiţii sunt legate de vechimea de funcţionare a firmei, respectiv au cel  mult 3 ani de la înregistrarea la Registrul Comerţului, iar codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil şi autorizat la momentul înscrierii on line.

 

Lasati un comentariu