Încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap

• publicat la: 9 April 2014
Încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap

Angajatorii care nu au obligaţia legală de a angaja persoane cu handicap, precum şi cei care în raport cu numărul de angajaţi şi-au îndeplinit obligaţia potrivit legii, de a încadra în muncă persoane cu handicap şi încadrează în muncă pe o perioadă nedeterminată, persoane cu handicap, beneficiază de o subvenţie în suma lunar egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare în luna pentru care se face plata pentru fiecare persoană încadrată, iar această sumă se acordă pe o perioadă de 12 luni.

Subvenţia se acordă începand cu data încheierii convenţiei, care se încheie între angajator şi agenţie şi va fi dedusă din contribuţia pe care angajatorul este obligat să o vireze în contul bugetului asigurărilor pentru şomaj.

În cazul în care suma cuvenită este mai mare,  diferenţa va fi achită de către AJOFM prin virament în contul angajatorului.

Suma lunară se acordă angajatorului proporţional cu timpul efectiv lucrat de către persoanele astfel încadrate. Pentru perioada în care raporturile de muncă sunt suspendate, subvenţia nu se acordă.

Angajatorii care încadrează pe durată nedeterminată persoane cu handicap, au obligaţia să menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale acestora cel puţin 2 ani de la data încadrării în muncă.

Angajatorii care încetează din motive imputabile lor raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor astfel încadrate, anterior termenului de 2 ani sunt obligaţi să restituie în totalitate către agenţie sumele încasate pentru persoanele respective, plus dobanda de referinţă a BNR în vigoare la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu.

comentarii

de ardeleanu vesnic la 10 April 2014 - 22:19

limba de lemn ! explicati cuvintele , ca sunt persoane interesate de angajare ! telefoane , contacte, exemple ….. !

Lasati un comentariu