Peste 240 de carnivore în judeţ

• publicat la: 1 aprilie 2014
Peste 240 de carnivore în judeţ

Ca urmare a atribuţiilor ce revin autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi schimbărilor climatice în realizarea studiilor speciale de evaluare a stării resurselor biologice din flora şi fauna sălbatică, ce se exploatează şi se valorifică în diferite scopuri economice şi sociale, în baza art. 19 din Legea nr. 407/2006 a vânătorii şi protecţiei fondului cinegetic, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia Silvică Satu Mare, Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Satu Mare, AVPS Carei, AVPS Ariana 2006 Foieni, AV Silvatica, AV Valea Bercului, AVP Hunter,   AV Oaş şi AVP Certeze în calitate de gestionari ai fondurilor cinegetice împreună cu reprezentanţi ai Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice, Facultăţii de Silvicultură şi Exploatări Forestiere Braşov, Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic şi  Cinegetic Oradea, Comisariatului Judeţean Satu Mare al Gărzii Naţionale de Mediu şi  ai Agenţiei pentru Protecţia Mediului Satu Mare  organizează, în perioada 3-22.04.2014, acţiuni de evaluare a efectivelor  pentru speciile de animale sălbatice  strict protejate, respectiv: urs brun, lup, râs şi pisică sălbatică. La aceste echipe mixte pot participa şi reprezentanţi ai institutelor de cercetare, universităţi, ONG-uri atât în faza de teren cât şi la verificarea corectitudinii înregistrărilor.

Carnivorele mari (ursul brun, lupul si râsul) sunt specii de vârf ale piramidei trofice şi sunt considerate ca fiind specii cheie în funcţionarea ecosistemelor şi implicit în menţinerea echilibrului din cadrul biocenozelor. Regiunea carpatică a României, deşi reprezintă mai puţin de 2% din suprafaţa Europei, susţine populaţii viabile şi stabile de carnivore mari: 30% din efectivele europene de lupi, 35% din efectivele de urşi bruni şi 25% din efectivele de râşi. Aceste carnivore de talie mare reprezintă specii simbol pentru conservarea biodiversităţii în Europa. Ele au un rol important în ecosistem prin controlul “top-down” pe care îl exercită pe teritorii întinse asupra populaţiilor pradă. Astfel, prezenţa acestor specii indică habitate naturale cu o valoare ecologică ridicată şi ecosisteme funcţionale, ce pot constitui un model pentru reconstrucţia ecologică în alte regiuni ale Europei.

Populaţiile de carnivore din judeţul Satu Mare, înregistrate în urma evaluărilor din anul 2013, cuprindeau 6 urşi bruni, 30 lupi  şi 212 de pisici sălbatice. Aceste carnivore trăiesc în regiunile montane şi de deal acoperite  cu păduri. Sunt strict protejate prin lege şi vânarea lor se poate face numai prin obţinerea de derogări de la Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice.  Pentru sezonul de vânătoare 2013-2014, respectiv până la 31 martie 2014,  a fost aprobat un număr maxim de intervenţie de 1 lup şi o pisică sălbatică, pentru Asociația de Vânători  Valea Bercului. Numărul maxim de intervenție nu a fost realizat până în prezent.

            Această evaluare se face pentru stabilirea efectivelor reale ale acestor specii şi în funcţie de efectivele optime pentru fiecare fond cinegetic, de nivelul pagubelor înregistrate, de tendinţa şi structura populaţiei se vor face propuneri de plafon maxim de intervenţie pentru sezonul de vânătoare 2014 – 2015.

Prin aceste măsuri de management se urmăreşte menţinerea populaţiilor de carnivore mari la un nivel optim care să le asigure supravieţuirea în cadrul ecosistemelor din judeţul Satu Mare.

Acolo unde fondurile cinegetice se suprapun peste arii naturale protejate, la evaluare vor participa şi custozii ariilor naturale protejate.

            Programul după care se derulează acţiunile planificate poate fi consultat la APM Satu Mare – Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu.

Lasati un comentariu