Stagiul pentru absolvenţii de învăţământ superior

• publicat la: 1 April 2014
Stagiul pentru absolvenţii de învăţământ superior

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă  Satu-Mare aduce la cunoştinţă agenţilor economici că pot beneficia de prevederile Legii nr.33/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior.

Beneficiarii legii sunt absolvenţii de învăţământ superior care au promovat examenul de licenţă, şi la debutul în profesie, se angajează cu contract individual de muncă pe un post conform specializării absolvite.

În vederea  efectuării stagiului, angajatorul desemnează, un  mentor care coordonează stagiarul pe durata stagiului şi care participă la activitatea de evaluare a acestuia.

Stagiarul, pe perioada stagiului, se obligă să presteze muncă şi pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei renumeraţii denumite salariu, în baza unui contract de muncă şi a contractulu de stagiu.

Contractul de stagiu se încheie odată cu încheierea contractului individual de muncă, în condiţiile Legii nr.335/2013.

Durata stagiului este de 6 luni, cu excepţia situaţiilor în care prin legi speciale este prevăzută o altă perioadă de stagiu. Contractul de stagiu se încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba română.

Salariul de bază lunar al stagiarului, stabilit prin contract individual  de muncă, este cel negociat de părţi, pentru un program de peste 8 ore pe zi,respectiv de 40 de ore în medie pe săptămână, în condiţiile legii, ce se completează cu prevederile din cuprinsul contractului  colectiv de muncă aplicabil.

Angajatorii care încheie un contract de stagiu în condiţiile prezentei legi primesc lunar, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru  şomaj, pe perioada derulării contractului de stagiu pentru acel stagiar, o sumă egală cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare, prevăzut de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor de şomaj şi stimularea forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, în limita fondurilor alocate cu această destinaţie. 

Această sumă nu se acordă angatorilor instituţii şi autorităţii publice, aşa cum sunt definite prin Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prin Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru acordarea sumelor din bugetul asigurărilor pentru şomaj, angajatorul încheie cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data încheierii contractului de stagiu, o convenţie conform modelului prevăzut în norme.

Lasati un comentariu