Stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a şomerilor se realizează prin subvenţionarea locurilor de muncă

• publicat la: 1 aprilie 2014
Stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a şomerilor se realizează prin subvenţionarea locurilor de muncă

Agenţii economici care şi-au depus dosarele pentru a beneficia de subvenţii conform articolelor 80 şi 85 din Legea nr.76/2002, respectiv angajatorii care se încadreaza în muncă, pe perioadă nedeterminată, absolvenţi ai unor unităţi de învăţământ primesc lunar, pentru o perioadă de 12 luni, penrtu fiecare absolvent încadrat:

O sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă la data încadrării în muncă, pentru ciclul inferior al liceului sau ai şcolilor de arte şi meserii;

O sumă egală cu de 1,2 ori valoarea indicatoruluisocial de referinţă, în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii de învăţământ secundar superior sau învăţământ postliceal;

O sumă egală cu de 1,5 ori valoarea indicatoruluisocial de referinţă, în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii de învăţământ superior.

Angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenţi din rândul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, sumele prevăzute mai sus pe o perioadă de 18 luni.

Angajatorii care încadrează absolvenţii în condiţiile art.80 sunt obligaţi să menţină raporturi de muncă sau de serviciu ale acestora cel puţin 18 luni de la data încheierii.

Angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, şomeri în vârstă de peste 45 de ani sau şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni.

Angajatorii care beneficiază de subvenţionarea locurilor de muncă în condiţiile art.80 sau art. 85 şi care încetează raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor încadrate pe aceste locuri de muncă, anterior termenelor prevăzute de lege, nu mai pot beneficia de o nouă subvenţie din bugetul asigurărilor de şomaj pe o perioadă de 2 ani de la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu.

În Monitorul Oficial nr. 197 din 20 martie 2014 a apărut Hotărârea Guvernului României 119, care modifică şi completează Normele metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002.

Agenţii economici care au încheiat convenţii cu agenţia sunt rugaţi să-şi preia noile tabele, respectiv Anexa nr.8 (Anexa nr.16 la normele metodologice) şi Anexa nr.10 (Anexa nr.20 la normele metodologice) fie  de pe site-ul agenţiei sau de la Compartimentul Relaţii cu Angajatorii, în vederea efectuării plăţilor.

Lasati un comentariu