AJOFM sprijină absolvenţii

• publicat la: 29 May 2014
AJOFM sprijină absolvenţii

Eşti absolvent dacă:

Ai minim 16 ani şi ai obţinut o diplomă sau un certificat de studii, în una dintre instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii.

Agenţia  Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă te sprijină dacă:

-te înregistrezi la agenţie, ori la alţi furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, acreditaţi în condiţiile legii.

Beneficiezi de:

-informare şi consiliere profesională;

-mediere pentru identificarea unui loc de muncă;

-formare profesională gratuită prin programe care asigură iniţierea, calificarea, recalificarea, perfecţionarea, specializarea;

-facilităţi financiare.

Poţi beneficia de indemnizaţie de şomaj dacă:

-în termen de 60 de zile de la absolvire te-ai înregistrat la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă sau la un furnizor de servicii specializate, acreditat:

-nu ai reuşit să te încadrezi în muncă potrivit pregătirii profesionale:

-nu urmezi o formă de învăţământ la data solicitării dreptului:

-nu realizezi venituri sau realizezi din activităţi autorizate potrivit legii venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare.

Documentele necesare înscrierii la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă din raza de domiciliu sau reşedinţă sunt:

-cartea de identitate;

-adeverinţă de la medicul de familie, cu menţiunea că este apt de muncă ori că are eventuale restricţii medicale;

-actul de absolvire a formei  respective de învăţământ ( original şi copie);

-adeverinţă eliberată de furnizorul de servicii acreditat prin care se certifică data înregistrării în evidenţele acestuia;

-acte eliberate de organele financiare teritoriale din care să rezulte că nu realizează venituri sau realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă.

Indemnizaţia de şomaj  pentru absolvenţi poate fi  solicitată în cel mult 12 luni de la data absolvirii, iar cuantumul reprezintă 50% din valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare. Se acordă la cerere pe o perioadă de 6 luni.

comunicat AJOFM

Lasati un comentariu