Cetăţenii români care lucrează în UE beneficiază de aplicarea regimurilor de securitate socială a salariaţilor

• publicat la: 14 mai 2014
Cetăţenii români care lucrează în UE beneficiază de aplicarea regimurilor de securitate socială a salariaţilor

Persoanele care sunt supuse legislaţiei de asigurări sociale din România în  condiţiile prevăzute de reglementările Uniunii Europene cu privire la aplicarea regimurilor de securitate socială a salariaţilor, lucrătorilor  independenţi şi membrilor familiilor acestora care se deplasează în  interiorul Uniunii Europene sau de reglementările europene privind  coordonarea sistemelor de securitate socială, având angajator care nu are  sediu social ori reprezentanţă pe teritoriul României, se pot asigura în  sistemul asigurărilor pentru şomaj din România prin încheierea unui  contract de asigurare pentru şomaj, cu agenţia pentru ocuparea forţei de  muncă în a cărei rază teritorială îşi au, după caz, domiciliul, reşedinţa  sau îşi exercită dreptul la rezidenţă potrivit legii în condiţiile în care  sunt asigurate în sistem public de pensii şi în sistemul asigurărilor   sociale de sănătate şi nu au statut de pensionar, conform legii.

Lasati un comentariu