Cine nu este obligat să plătească CAS? ANAF a publicat Ghidul complet privind declararea şi plata CAS în 2014

• publicat la: 9 May 2014
Cine nu este obligat să plătească CAS? ANAF a publicat Ghidul complet privind declararea şi plata CAS în 2014

Persoanele care au venituri din drepturi de proprietate intelectuală  nu datorează contribuţiile sociale de sănătate în  cazul în care au şi venituri din salarii, indemnizaţii de  şomaj, pensii sau contracte şi convenţii civile.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a  publicat un ghid pentru plata CAS în 2014 conţinând toate  explicaţiile.
Ghidul privind declararea şi plata în 2014 a contribuţiilor  sociale de către persoanele fizice care realizează venituri din  activităţi independente şi alte venituri, precum şi de  către persoanele fizice care nu realizează venituri, dar trebuie  să se asigure în sistemele publice a fost publicat pe pagina de  internet a ANAF, la secţiunea asistenţa contribuabililor.

Ghidul oferă explicaţii şi detalii privind plata CAS pentru  fiecare tip de venit. Astfel, sunt prezentate baza de calcul, cotele de  contribuţii, data la care se datorează plata, formularistica  care trebuie completată, modalităţile de declarare şi  plată. Ghidul arată şi care sunt veniturile pentru care
persoanele fizice cu venituri din activităţi independente nu  datorează contribuţiile de asigurări.
Ghidul poate fi consultat aici:
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsitentaContribuabili_r/GhiduL_contrib_2014.pdf

Lasati un comentariu