S-a introdus impozitul pe construcţii

• publicat la: 17 May 2014
S-a introdus impozitul pe construcţii

Data de 26.05.2014 este termenul limită pentru declararea şi efectuarea plăţii obligaţiilor fiscale aferente perioadei fiscale precedente.

          În vederea evitării aglomeraţiei la ghişeele organelor fiscaleîn zilele premergatoare scadenţei la plata şi declararea obligaţiilor fiscale, Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Cluj-Napoca recomandă contribuabililor urmatoarele:

- Utilizarea metodei de depunere on-line a declaraţiilor, în vederea desfăşurării în condiţii optime a operaţiunilor de depunere/preluare a declaraţiilor.

- Contribuabilii care nu depun declaraţiile on-line sunt rugaţi să se prezinte din timp la ghişeele organelor fiscale.

 De asemenea, în vederea desfăşurării în condiţii optime a operaţiunilor de plată/încasare, respectiv pentru evitarea aglomeraţiei la ghişeele de la unităţile Trezoreriei Statului, rugăm contribuabilii să efectueze achitarea obligaţiilor fiscale prin unităţile bancare.

             Reamintim agenţiilor economici că, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2013, s-a introdus impozitul pe construcţii care se plăteşte de persoanele juridice române şi străine care lucrează în România prin intermediul unui sediu permanent, precum şi de cele cu sediu social în România.

Contribuabilii exceptaţi de la plata impozitului pe construcţii sunt institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, instituţiile publice şi asociaţiile, fundaţiile şi celelalte persoane juridice fără scop patrimonial.

Pentru a calcula acest impozit, se aplică o cotă de 1,5% asupra valorii brute a construcţiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior, valoare evidentiată contabil în soldul debitor al conturilor corespunzătoare constructiilor mentionate la art. 29634 din Codul fiscal.

Din valoarea construcţiilor se scade:

- valoarea clădirilor, inclusiv valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru clădirile închiriate, luate în concesiune, aflate în administrare ori în folosintă, pentru care se datorează impozit pe clădiri, potrivit Titlului IX din Codul fiscal de către contribuabil sau proprietar, după caz;

- valoarea construcţiilor şi a lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru constructiile, aflate sau care urmează să fie trecute în proprietatea statului sau a unitătilor administrativ teritoriale;

- valoarea construcţiilor din subgrupa 1.2.9. “Terase pe arabil, plantaţii pomicole şi viticole” din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin HG nr. 2139/2004, cu modificările ulterioare.

Persoanele juridice trebuie să calculeze şi să declare integral impozitul pe construcţii in formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, până la data de 26 mai, inclusiv, iar plata se efectuează în două rate egale, până la data de 26 mai şi 25 septembrie, inclusiv.

            Facem precizarea că acest impozit reprezintă venit la bugetul de stat şi face parte din categoria impozitelor care nu se plătesc în contul unic.

Lasati un comentariu