Austria: consilieri locali care lucrează gratis

• publicat la: 20 June 2014
Austria: consilieri locali care lucrează gratis

O lucrare a sătmăreanului Marius Chinde ,pe tema funcţionării administratiei publice in Austria,a fost prezentată de Vasile Nechita  si reprezintă  o temă de interes deosebit pentru comunitatea din care facem si noi parte.Lecturarea ei ar trebui să ridice  anumite semne de intrebare celor care intră in cabina de vot dirijati de către cu totul alte criterii decât cele ale  adevăratului interes pentru comunitate.Câţi dintre consilierii nostri locali au intrat cu totul dezinteresat finaciar  in competitia pentru un loc in forul legislativ al oraşului nostru ?

Autorul  Marius Chinde  scrie despre bazele legislative şi morale ale funcţionării administraţiei publice din Austria, educarea şi stimularea conştiinţei de apartenenţă la comunitate, facilităţi sociale din taxe şi impozite, descentralizarea administrativă, servicii publice sub controlul primăriei, eficienţă în administraţie, educaţia începe din grădiniţă, bugete corecte, bine fundamentate şi eficient colectate, contracte colective nu numai de muncă, ci şi de calificare profesională, aspecte ale activităţii sindicatelor şi a partenerilor lor în Austria şi altele.
Din şirul de teme tratate de autor, ne-am limitat la modul de lucru al consilierilor comunali şi a primarilor de comune.

Consilieri locali care lucrează gratis

În Austria, cetăţeanul cunoaşte foarte bine atât atribuţiile statului şi pe cele ale instituţiilor sale, cât şi limitele acestuia, motiv pentru care nu aşteaptă din partea statului sau a autorităţilor locale să primească un loc de muncă, salariu mai mare sau locuinţă, dar îşi plăteşte conştiincios taxele şi impozitele, ştiind că acestea susţin asigurările sociale de stat, învăţământul gratuit, serviciile medicale, infrastructura publică, etc.
Şi faţă de autorităţile locale, cetăţeanul austriac manifestă aceeaşi atitudine, bazată pe înţelegerea corectă a atribuţiilor acestora şi pe conştiinţa că aparţine unei comunităţi, în cadrul căreia fiecare membru trebuie să-şi aducă propria contribuţie, pentru buna ei funcţionare.
În Austria, munca aleşilor populari în cadrul consiliilor locale este considerată o mare onoare socială, iar premisa de la care se porneşte este aceea a bunelor lor intenţii şi a manifestării simţului de răspundere, ei fiind, cu adevărat, reprezentanţii de drept şi de fapt ai celor ce i-au ales. Munca lor pe tărâm obştesc este absolut onorifică şi dedicată în totalitate interesului public, bunului mers al activităţilor administrative şi bunăstării comunităţii. Astfel, consilierii locali nu primesc niciun ban pentru activitatea lor obştească (nu ca, de exemplu, în cazul consilierilor locali din Satu Mare, care primesc, doar pentru prezenţa fizică la fiecare şedinţă, o indemnizaţie de circa 350 lei!). Pentru consilierii austrieci, aceasta este o activitate desfăşurată în timpul liber, cu multă preocupare, responsabilitate şi devotament, iar şedinţele de consiliu local încep seara, pe la orele 19, după ce toţi consilierii au venit de la locurile lor de muncă.
În cazul în care se disting prin iniţiative deosebite sau printr-o muncă susţinută în cadrul activităţilor administrative ale Consiliului Local, consilierii pot fi răsplătiţi prin felicitări în faţa plenului sau în faţa cetăţenilor cu ocazia unor manifestări publice, cu diplome, sau chiar cu plachete. De exemplu, pe zidurile multora dintre blocurile de locuinţe sociale din Viena sau din alte oraşe şi comune austriece, sunt instalate astfel de plachete, pe care scrie ceva de genul: „Acest complex de locuinţe sociale pentru tineret a fost construit în anul… la iniţiativa şi prin strădania consilierului XY”.
Şedinţele consiliului local se desfăşoară într-o atmosferă de transparenţă totală, la acestea fiind liber să asiste oricare cetăţean major, cu drept de vot, iar în cazuri mai deosebite, poate chiar şi să ia cuvântul. De câte ori este vorba de hotărâri importante ce privesc comuna, consiliul local nu se sfieşte să organizeze un referendum, cu de la sine putere, pentru a cere părerea populaţiei.

Primari cu „jumătate de normă”

Peste 80% dintre primarii din Austria lucrează la primărie doar cu „jumătate de normă”, adică îşi fac datoria în mod normal la locurile lor de muncă, iar treburile administraţiei locale le rezolvă în timpul liber, după orele de serviciu şi la sfârşitul săptămânii, pentru activitatea lor primind o indemnizaţie lunară de circa 1.500 euro, aceasta depinzând de mărimea comunei. (De exemplu, primarul comunei Rohrendorf, din landul Niederösterreich, dr. Rudolf Danner, este profesor la Grupul Şcolar Horticol pentru viti- şi pomicultură din oraşul apropiat Krems, unde predă cu normă întreagă, la fel ca orice alt profesor din instituţia în cauză. Apoi, în timpul liber şi la sfârşit de săptămână, rezolvă problemele primăriei).
Doar primarii de oraşe, unde există probleme mai multe, care nu se pot rezolva în timpul liber şi la sfârşit de săptămână, lucrează la primărie „full time” şi sunt, desigur, retribuiţi în consecinţă. În general, primarii sunt oameni avuţi, care-şi încep campania electorală cu discursuri de genul: „Până acum am făcut destule pentru bunăstarea mea şi a familiei mele; de aceea, m-am gândit ca, în continuare, să fac mai multe pentru comună şi concetăţenii mei.”.
În oraşele dar mai ales în comunele austriece, primăriile obişnuiesc să-i răsplătească pe cetăţenii care s-au afirmat în sprijinirea administraţiei publice locale (prin muncă, iniţiative, donaţii etc.) cu titlul de „cetăţean de onoare”, care nu implică niciun fel de avantaje băneşti, dar îi conferă posesorului multă distincţie socială. Primarul este ales cu multă atenţie de comunitate şi, în general, puţine sunt cazurile în care cineva reuşeşte să fie ales primar fără să fi primit mai întâi titlul de „cetăţean de onoare”.

Concluzii

Austria este o ţară europeană competitivă, în care funcţionează instituţiile statului de drept. Administraţia publică are la bază atât principii legislative, cât şi principii morale, izvorâte din tradiţie.
Cetăţeanul este educat în ceea ce priveşte funcţionarea instituţiilor administrative şi se remarcă printr-un pronunţat spirit cetăţenesc.
Descentralizarea administrativă funcţionează foarte bine, în folosul dezvoltării regionale, iar autorităţile locale se bucură de o largă autonomie administrativă (şi nu legislativă!), ele putând să hotărască direcţia optimă de dezvoltare pentru localitatea respectivă. Eficienţa şi eficacitatea sunt „cuvinte de ordine” în administraţia locală. Bugetele locale sunt bine fundamentate, sunt publicate într-o formă accesibilă pentru contribuabili, iar încasarea taxelor şi impozitelor se face corect şi complet. Pe de altă parte,
puterea discreţionară în administraţia publică este limitată prin luarea deciziilor ce implică acest element în comun de către factorii de răspundere. Serviciile publice se află, într-o proporţie covârşitoare, în subordinea primăriilor, pe motivul că o firmă privată ar avea în vedere, în primul rând, profitul, şi abia apoi satisfacerea nevoii publice. Confederaţia Sindicatelor, Camera de Comerţ, Camera Lucrătorilor şi Camera pentru Agricultură se implică plenar în viaţa politico-socială a ţării. Ca partener de negociere cu politicul, a fost înfiinţat Parteneriatul social austriac, sistem de succes (şi de tradiţie) pentru valorificarea avantajelor democraţiei consociative.

comentarii

de dorina la 23 June 2014 - 12:49

la carei nu este nevoie de astfel de articole pentru ca ar ramane pe drumuri de foame 2 treimi din consilierii locali.
la carei au candidat ca sa poata santaja si sa obtina locuri de munca pentru fetite si baietei din familie!
unul din baietii lui arpi cand pnl cand fdg cand udmr e la casa de cultura si taie frunza la caini iar pentru fetita plecata de la spital se pregateste postul la primarie.vine randul axum si la baiatul pe care l-au dat afara doua banci comerciale si pentru care jeno se da peste cap ca sa gaseasca un loc cald cum a gasit si pentru sotioara.
la castel e numai bine de adunat ce nu vrei sa vada lumea si acolo sunt vreo 3 care lucra iar restul capuseaza si dau cu ciocu la superiori.
cine din udemeristi sa indrazneasca sa spuna ceva cand ei din primarie traiesc?

Lasati un comentariu