Documentele necesare solicitării indemnizaţiei de şomaj de către absolvenţii promoţiei 2014

• publicat la: 22 June 2014
Documentele necesare solicitării indemnizaţiei  de şomaj de către  absolvenţii promoţiei  2014

Documentele necesare solicitării indemnizaţiei  de şomaj de către  absolvenţii promoţiei  2014 ai instituţiilor de învăţământ gimnazial,profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat sau  particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii sunt:

-cerere semnată de persoana aflată în căutarea unui loc de muncă;

-actul  de absolvire a formei de învăţământ respective (original şi copie);

-actul de identitate în original;

-adeverinţă medicală, din care să rezulte că este apt de muncă ori că are  eventuale restricţii medicale;

-adeverinţă eliberată de furnizorul de servicii acreditat prin care se  certifică data înregistrării în evidenţele acestuia;

-actele eliberate de  organele financiare teritoriale  din care să rezulte  că nu  realizează venituri sau realizează venituri ma mici decât valoarea

indicatorului social de referinţă.

Indemnizaţia  de şomaj pentru absolvenţi:

-se acordă la cerere, pe o perioadă de 6 luni;

-este o sumă fixă;

-se acordă lunar;

-se acordă de la data:

-expirării perioadei de 60 de zile de la absolvire, în care nu  a reuşit să-şi găsească un loc de muncă;

-absolvirii şcolilor speciale pentru persoane cu handicap;

-cuantumul reprezintă 50% din valoarea indicatoruluii social de referinţă  în vigoare;

-poate fi solicitat în cel mult 12 luni de la data absolvirii;

-se acordă o singură dată, pentru fiecare formă de învăţământ;

Lasati un comentariu