Ordonanţa de urgenţă pentru măsuri în domeniul educaţiei

• publicat la: 28 June 2014
Ordonanţa de urgenţă pentru măsuri în domeniul educaţiei

Guvernul a adoptat joi în şedinţă ordonanţa de urgenţă privind instituirea  unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice care  reglementează, printre altele, modificarea duratei învăţământului  profesional şi norma didactică apersonalului didactic de predare din  învăţământul preuniversitar.

Actul normativ adoptat de Guvern reglementează, printre altele:

· modificarea duratei învăţământului profesional,

· organizarea învăţământului postliceal,

· constituirea şi conducerea consiliilor de administraţie ale unităţilor  de învăţământ,

· modalitatea de organizare şi desfăşurare a concursului de ocupare a  posturilor didactice/catedrelor vacante în învăţământul preuniversitar de  stat,

· norma didactică a personalului didactic de predare din învăţământul  preuniversitar,

· posibilitatea personalului didactic de predare, de conducere, de  îndrumare şi control de a fi pensionat, la cerere, în anumite condiţii, cu  3 ani înainte de limitele de vârstă prevăzute de lege,

· sprijinirea copiilor şi a tinerilor capabili de performanţe înalte.

Lasati un comentariu