Măsuri împotriva incendiilor pe timpul secerişului

• publicat la: 14 July 2014
Măsuri împotriva incendiilor pe timpul secerişului

În perioadă următoare se desfasoara campania de recoltare a cerealelor păioase. Aceasta presupune desfăşurarea unor activităţi care vizează recoltarea, transportul şi depozitarea atât a produselor agricole cât şi a paielor. Statistica din anii trecuţi ne arată că în urma desfăşurării acestor activităţi cu specific agricol, numărul arderilor necontrolate creşte semnificativ dacă nu sunt respectate regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, atât pe timpul recoltării, cât şi după recoltarea cerealelor păioase. Incendiile produse în urma desfăşurării acestor activităţi pot avea efecte dezastruoase asupra mediului înconjurător, asupra vieţii şi a bunurilor materiale.

Pentru informare reamintim câteva reguli ce trebuie respectate în perioada de recoltare:

este interzis fumatul pe utilajele şi maşinile agricole când se execută recoltarea cerealelor;

înainte de a intra în campania de recoltare tractoarele, combinele şi celelalte maşini agricole folosite la recoltarea şi transportul cerealelor, vor fi revizuite din timp, înlăturându-se toate defecţiunile care ar putea produce incendii;

interzicerea functionarii utilajelor fara filtru de aer;

nu se admit pierderi de carburanti din rezervoare;

prevederea tevilor de esapament cu site de captare a scanteilor;

instruirea personalului asupra modului de prevenire si stingere a incendiilor, de actiune in caz de incendiu si consemnare a instruirii in fise individuale de instructaj;

fiecare maşină va fi dotată cu mijloace de primă intervenţie (stingătoare, bidoane cu apă, lopeţi, mături de nuiele);

puncte de alimentare cu carburanti se vor stabili la cel putin 20 de metri de lanuri;

nu se vor efectua reparatii la utilaje agricole in lanuri sau depozite de cereale, lucrarile efectuandu-se la o distanta de cel putin 100 de metri de caste locuri;

nu se admite fumatul si focul decshis in lanuri, pe miristi, pe combine, utilaje sau la o distanta mai mica de 100 de metri de punctele de seceris, recolta sau depozitare a produselor agricole;

se va executa izolarea lanurilor fata de drumuri, paduri, cai ferate prin fasii arate, cu o latime de 20-50 metri;

paiele rezultate dupa seceris vor fi evacuate in cel mult doua zile, iar miristea se ara;

se interzice cu desavarsire arderea paielor sau altor resturi vegetale pe camp

asigurarea rezervelor de apă pentru incendiu şi verificarea zilnică a situaţiei existente;

ÎN ATENTIA DOMNILOR PRIMARI!!!

MONITORIZATI modul de aplicare a măsurilor obligatorii stabilite prin Ordinul comun nr. 605/579/2008 pentru aprobarea Dispozitiilor generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de miristi, vegetatie uscată si resturi vegetale;

ASIGURATI supravegherea arderilor de către personalul serviciului voluntar pentru situatii de urgentă, asigurând măsuri locale de interventie rapidă pentru stingerea eventualelor incendii de miristi sau paie.

Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deseurilor si miristilor se execută numai pe baza permisului de lucru cu foc, după ce a fost informat în prealabil serviciul voluntar pentru situatii de urgentă (constituie contravenţie şi se pedepseşte cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei, arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi; amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis în condiţii şi la distanţe care favorizează propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi).

Respectând măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor, strângerea       roadelor câmpului  se va face în condiţii de deplină siguranţă!!!

Lasati un comentariu