Stimularea angajatorilor privind încadrarea studenţilor şi elevilor

• publicat la: 10 iulie 2014
Stimularea angajatorilor privind încadrarea studenţilor şi elevilor

Conform Legii nr. 72/2007 actualizata, privind stimularea incadrarii in munca a elevilor si studentilor, angajatorii care incadreaza in munca elevi si studenti pe perioada vacantelor beneficiaza, pentru fiecare elev si student, de un stimulant financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca in vigoare, prevazute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si complectarile ulterioare.

Perioada maxima de acordare a stimulentului financiar este de 60 de zile lucratoare in anul calendaristic respective.Pentru a beneficia de stimulentul mentionat, angajatorii incheie cu Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Satu Mare o conventie in termen de 30 de zile de la data angajarii.

In vederea incheierii conventiei, angajatorii depun la agentie o cerere insotita de urmatoarele documente:

-tabelul nominal cuprizand elevii si studentii  incadrati;

-actul de identitate al elevului sau studentului;

-copia contractului de munca;

-adeverinta eliberata de institutia de invatamant prin care se atesta ca persoana are statut de elev sau de student si urmeaza cursurile intr-o forma de invatamant de stat sau particular, infiintata potrivit legii, cuprinzand si precizarea expresa a perioadei de vacanta.

-declaratie pe propia raspundere ca angajatorul nu se regaseste in una din urmatoarele situatii:

-a incadrat in munca elevi si student anterior datei de incepere a vacantelor stabilite potrivit  Legii, pentru elevii si studentii respective;

-au beneficiat, pentru elevii si studentii respective, de stimulente financiare pentru o perioada de 60 de zile lucratoare in cursul anului calendaristic.

Angajatorii  interesati sa beneficieze de aceste stimulente se pot adresa pentru informatii la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Satu Mare, strada  I. Ghica,nr.36.

 

Lasati un comentariu