Efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior

• publicat la: 13 August 2014
Efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior

Absolventii de invatamant superior pot beneficia de prevederile Legii nr.335/2013 privind efectuarea stagiului .Absolventii de invatamant  superior care au promovat examenul de licenta, si la debutul in profesie se angajeaza cu contract individual de munca pe un post conform specializarii absolvite pot sa incheie un contract de stagiu.Durata contractului de stagiu este de 6 luni,cu exceptia situatiilor in care prin legi speciale  este prevazuta o alta perioada de stagiu.Contractul de stagiu se incheie obligatoriu in forma scrisa, in limba romana.Salariul de baza al stagiarului, stabilit  prin contractual individual de munca, este cel negociat de parti, pentru un program de 8 ore pe zi,respective de 40 de ore in medie pe saptamana, in conditiile legii, ce se  complecteaza cu prevederile din contractual colectiv de munca.

Angajatorii care incheie un contract de stagiu in conditiile prezentei legi primesc lunar, la cerere, din bugetul asigurarilor pentru somaj, pe perioada derularii contractului de stagiu pentru acel stagiar, o suma egala cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca in vigoare, prevazut de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si complectarile ulterioare, in limita fondurilor allocate cu aceasta destinatie.Pentru acordarea sumelor din bugetul asigurarilor pentru somaj, angajatorul incheie cu agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, in termen de 30 de zile lucratoare de la data incheierii contractului de stagiu, o conventie conform modelului prevazut in normele de aplicare

 

Lasati un comentariu