ASTRA,Despărţământul Carei şi-a reluat activitatea

• publicat la: 28 septembrie 2014
ASTRA,Despărţământul Carei şi-a reluat activitatea

Vineri, 26 septembrie 2014, în sala festivă a Colegiului Tehnic Iuliu Maniu, a avut loc  Adunarea de reconstituire a Asociaţiunii Transilvane pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român, Despărţământul Carei, după 66 de ani de la desfiinţarea sa din  1948.  În Carei, Despărțământul  ASTRA  ia ființă în data de 12 iulie 1923, avându-l ca președinte pe preotul canonic Gheorghe Mureșan, ca secretar pe Octavian Câmpianu, ca și casier pe Ludovic Vida, ca bibliotecar pe distinsul director-învățător Gheorghe Pteancu iar ca și controlor pe directorul de bancă Ariu Stupariu.

Au participat la adunarea din data de 26 septembrie 2014, prof.univ.dr. Dumitru Acu, Preşedintele Asociaţiunii ASTRA, ing.Paul Gruian, secretarul Asociaţiunii ASTRA, Felician Pop, directorul Centrului Judetean de Creatie, Liviu Marta, directorul Muzeului Judetean, Robert Laslo, dir.adj. al Bibliotecii Judetene, Aurel Pop, directorul editurii Citadela, consilieri locali, cadre didactice din localitate şi din împrejurimi, oameni de cultură,reprezentanţi ai satelor moţeşti din jur si  nu în ultimul rând, membrii  despărţământului Astra Carei.

Evenimentul a debutat cu intonarea imnului de stat, al imnului ASTRA si al imnului despărţământului ASTRA Carei, “Limba  românescă”, de către corul ASTRA Careiană (dirijor,prof.Mariana Vulcan) constituit  la data de 15 ianuarie, cu ocazia Zilei Culturii Naţionale.

A rostit o scurtă rugăciune de binecuvântare a acestei adunări, preotul Ilie Popa de la Catedrala Ortodoxă din Carei.

Mesajul Prefectului Eugeniu Avram a fost transmis de către doamna Daniela Ciută iar al presedintelui Consiliului Judetean Adrian Stef, de către Felician Pop.

Cuvântul de deschidere a aparţinut  iniţiatoarei acestui eveniment, Daniela Ciută.

“La Carei, în anul de gratie 2014  ni  se poate  interzice  să amplasăm  busturi ale  strălucitelor  noastre personalităţi sau plăci comemorative  sau să   nu avem în administrare cimitirele eroilor noştri  dar  nu ni se poate  interzice să simţim româneşte, să fim mândri de originea si de cultura noastră, de zestrea  noastră  culturală si spirituală!!!. Nu ni se poate interzice să ne iubim si să ne respectăm unii pe altii, să ducem mai departe moştenirea noastră culturală, limba, portul si traditiile noastre milenare!  Vă multumesc  că astăzi aţi ales să fim împreună, că aveti  încredere şi ati onorat cu prezenţa  invitaţia noastră. “

Alese cuvinte au fost rostite de către actualul presedinte al ASTREI, prof.univ.dr. Dumitru Acu.

,, Avem  datoria  de a reromâniza românii, de a-i motiva ca să-şi cunoască ţara, să-şi iubească ţara şi cultura românească!   Ne bucurăm să înfiinţăm astăzi despărţământul Carei. Despărţămintele zonale sunt  menite să fie cât mai aproape de populaţia românească din România, de a face unificarea culturală a românilor şi  de a ne   folosi  energiile pentru conservarea şi promovarea culturii noastre româneşti pentru a prospera ca naţiune”

Istoricul despărţământului ASTRA Carei  a fost prezentat de Robert Laszlo, dir. Adj. al Bibliotecii Judeţene Satu Mare, membru al despărţământului Carei. Au fost de un real folos în alcătuirea acestui istoric  si materialul “AUREL I. COZA, păstrătorul memoriei lui Vasile Lucaciu pe aceste meleaguri”, semnat de Horia Mărieş, nepotul lui Iosif Negrean, ultimul econom al asociaţiuniii ASTRA Carei  înainte de desfiinţarea sa din 1948.

Directorul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Satu Mare, Felician Pop a susţinut un scurt discurs cu ocazia reconstituirii Asociaţiei Astra-despărţământul Carei, în care a spus:

,,Mă bucur să fiu astăzi aici, la întâlnirea de reconstituire a asociaţiei Astra- despărţământul Carei. Nu întâmplător  se reînfiinteaza prima data în judet despartamantul Astrei la Carei, al carui membru fondator  am devenit si eu. Noi suntem români, asta suntem ,avem o  cultura  noastră  şi trebuie să ne păstrăm identitatea. Asa cum am afirmat si la  una din emisiunile postului TV Unu Satu Mare, ceea ce  se întâmplă la ora actuală la Carei  este o obrăznicie şi o ofensă adusă comunității  românesti. Nu mă  puteti acuza de intoleranta si lipsa de întelegere.

A făcut apoi referire la faptul că este  o persoană care  reuseste să accepte multiculturalitatea zonei în care trăim si colaborează cu fiecare reprezentant al etniilor conlocuitoare, una dintre  ultimele sale aparitii editoriale fiind o traducere din limba maghiară a scriitorului Rodion Markovits iar lucrarea sa de doctorat are ca temă tocmai Imaginea românilor în operele scriitorilor maghiari.

“”Aici, în sala  festivă a Colegiului Tehnic Iuliu Maniu, altădată clădirea Prefecturii Satu Mare, la acel 25 mai 1919, Iuliu Maniu a consfinţit drepturile românilor. La 25 octombrie, vom merge şi vom milita pentru drepturile românilor din Carei  de a amplasa busturile celor două mari personalităţi româneşti care au contribuit enorm la creare statului român modern. Vom lua atitudine! Nu se mai poate să fim marginizaţi în propria noastră ţară!  Nu este admisibil să se întâmple toate aceste lucruri care sunt atingeri la adresa istoriei si culturii noastre!   Doamne fereşte ca şi Satu Mare să aibă o soartă la fel  de tristă ca şi Careiul! . Lecţia Carei ne arată că, din păcate, bunăvoinţa noastră a fost tratată cu dispreţ. Faptul că înaintaşii noştri au luptat şi ne-au lăsat o moştenire bogată trebuie să ne trezească si să ne unească. Vom ţine deacum  aproape şi vom fi mai uniţi. Aici bate tare şi puternic  inima şi trăirea românească!

A rostit o alocutiune si  prof. univ. dr. ing.Ioan Ardelean,

,, Mă bucur să fiu la Carei la  întâlnirea de reînfiinţare a asociaţiei Astra, despărţămânul Carei. Astra a suferit mult, în 1948 a fost desfiinţată…A reînviat acum  24 de ani iar de azi si la Carei. Cei care au pus umarul la constituirea Astrei acum mai bine de 150 de ani , au înfiinţat şi Academia Romana cel mai înalt for ştiinţific şi cultural din România. Oamenii aceia s-au luptat pentru drepturile românilor, ei erau oameni care făceau ce ştiau şi ştiau ce fac!, Trebuie să fim incisivi, , pentru că  de prea multe ori suntem  limitaţi în atitudine. Va trebui ca începând de mâine, Astra Careiana  să-şi facă simţită prezenţa prin respectarea planului de acţiune şi astfel să avem reacţie faţă de refuzul autorităţilor de a amplasa busturile marilor personalităţi româneşti şi dacă aceastea contină să refuze, insistaţi şi azi şi mâine, nu dezarmaţi! Am văzut versurile cântate de corul Astra careiană, ce plăcut este să folosiţi versurile de atunci! Astra a militat dintotdeauna pentru curăţenia limbii româneşti, pentru intonaţia corectă a limbii române şi munca această trebuie să o continuăm!

Este nevoie de Astra, este nevoie de Academia Română, este nevoie mare de cultură. Ştiinţa a evoluat foarte mult! Acum se poate crea în laborator molecula artificială de apă, o moleculă H20. Nicăieri însă  nu există  o moleculă de lacrimă artificială şi  suflet creat artificial.’’

Profesorul Ioan Ciarnău, proaspăt membru  al Astrei, despărţământul  Carei a scos in evidenţă importanta reconstituirii acestei asociaţiuni la Carei

,,Mă bucur că s-a vorbit aicea în nota care trebuia si pana acum, m-am regăsit în cuvintele pe care le-au folosit antevorbitorii mei…. înstrăinarea românilor a fost un proces început cu mult timp in urmă de cei aflati la putere în acele vremuri si din păcate se incearcă continuarea lui…

Ceea ce au făcut atunci, văd, observ că se întâmplă şi acum. Sute de mii de români îşi iau cetăţenie maghiară pentru interesele lor de a obţine un loc de muncă. Eu am trăit acele timpuri, erau momente dureroase când am primit bătaie pentru că vorbeam româneşte… Acum trăiesc clipe foarte triste pentru mine, pentru că în şcoala în care am învăţat, asupra careiea  mi-am pus amprenta, a fost desfiinţată, în urma unui proces nedrept de  păstrare doar a sectiei maghiare. Am văzut că erau în şcoală 3 clase de elevi, o şcoală plină de elevi şi uite, s-a desfiinţat această şcoală în care se promova şi apăra cultura românească! O felicit pe doamna Daniela Ciută pentru energia pe care o are, pentru că ne mobilizează să facem lucruri frumoase, care sunt necesare. Vă îndemn să mergeţi la comunităţile de români din împrejurimile Careiului, români care prin tot ce fac demonstrează că au conştiinţă de teritoriu,limbă şi cultură românească!

In calitate de presedinte al ASTRA, domnul prof.dr.Dumitru Acu a preluat apoi conducerea Adunării. A fost dat citirii Regulamentul de functionare la care au fost aduse mici  modificări inainte de a fi supus votului final. Un  Plan de Activitate   până  la sfârsitul anului 2015 a fost prezentat de prof.Alina Iacobut iar  doamna Daniela Ciută a dat citire  Rezolutiei  acestei adunări in care se evidenţiază necesităţile  stringente ,crezul şi tintele din perioada imnediat următoare pe care si le propune Asociatiunea ASTRA,despărţământul Carei.

Au fost făcute propuneri si apoi aleasă componenţa noii  conduceri  a Despărţământului Carei.  Pentru functia de preşedinte a fost propusă şi apoi votată  în unanimitate D-na Daniela Ciută.  S-a continuat cu  propuneri şi vot, în bloc, pe funcţii, pentru vicepreşedinţi, secretari, responsabili sectiuni, Comisie de cenzori.

Vicepresedinţii aleşi sunt prof.Liliana Sorian  şi prof. Marius Coşarcă iar  secretar este prof.Alina Iacobuţ . Membrii comitetului de conducere au depus apoi jurământul de credinţă.

In discursul de investitură, ing.Daniela Ciută a adus un omagiu înaintaşilor careieni ai Astrei, personalităţi reprezentative pentru cultura românească din acest colţ de ţară. Nu a fost uitat prof.Aurel Coza, presedintele despărţământului Carei pentru cea mai lungă perioadă de timp si cu cele mai reamarcabile rezultate, dar nici dascălul George Pteancu, membru fondator al despărţământului Carei, supus persecuţiilor de autorităţile austro-ungare datorită muncii asidue pe tărâmul educatiei si culturii româneşti. După Marea Unire de la 1918, este recompensat cu Steaua României  in grad de cavaler  şi  i se acordă titlul de Cetăţean de Onoare al oraşului Carei. In semn de omagiu, fostii săi elevi au înfiinţat un fond pentru o bibliotecă ce va purta numele renumitului dascăl dar care după 1940 a avut soarta despărţământului Astra Carei.

Au fost propusi si votati  in unanimitate, ca Membrii de Onoare ai acestui despărţământ, acad.Marius Porumb, prof.univ.dr.Ioan Condor si artistul plastic Zoe Vida Porumb,membră  a UAP, fiica sculptorului Gheza Vida, după care au fost citite mesajele lor ca urmare a faptului că nu au avut posibilitatea să fie prezenţi.

Inainte de final, preşedinte Astrei, prof. univ. dr. Dumitru Acu a adresat câteva cuvinte asistenţei , cu ocazia  reconstituirii  Asociaţiunii Astra, Despărţământul Carei.

,, Dacă în 1948, intelectualii au fost distruşi şi umiliţi, avem distrusa  azi economia ţării, noi,cei care  dictam preţul oţelului în lume si  de asemenea, decideam  preţul petrolului, fiindcă eram a treia putere  în lume în acest domeniu. Azi nu mai avem mare lucru!  De aceea e nevoie, poate, mai mult ca oricând de această asociaţie Astra, care să fie la datorie  şi să facă reromânizarea românilor, să le redea demnitatea.

Avem tot dreptul să ne apărăm ţara şi cultura, obiceiurile şi tradiţiile acestui neam!

De ce să ne fie ruşine pentru multele troiţe construite prin ţară, care sunt realizate de Astra  Să ne mândrim pentru energicele personalităţile marcante care au fost membri al Astrei şi pentru ce au făcut ei atunci  strainii erau  la putere şi cu toate acestea s-au luptat pentru crezul lor. Ei au făcut trezirile spirituale ale românilor, au ridicat ţărănimea, au făcut cursuri de alfabetizare, pe care din păcate, va trebui să le facem şi noi pentru că nu putem să lăsăm copii de izbelişte. Şi astăzi trebuie să ne cunoaştem istoria ţării şi astăzi ne putem ridica busturi, monumente şi trebuie să ne luptăm pentru patrimoniul ţării noastre. Avem publicaţii, edituri la Blaj,la Dej, numărăm peste 15 publicaţii. Voi, la despărţământul Carei aveaţi Graiul Neamului, Hotarul, aveţi acum datoria să continuaţi această muncă!  Şi azi greul îl duc despărţămintele pentru că munca lor se ancorează pe problemele locale, zonale, pe care încercăm să le rezolvăm şi la nivel naţional. De asemenea, dascălii, ca formatori de caractere, au o muncă multă de făcut pentru că elevii trebuie să afle cultura românească şi să fie mândri de ţara lor. Avem şi concursuri naţionale pe care le organizăm, de exemplu concursul ,,Veronica Micle’’, la care puteţi participa şă astfel ne vom cunoaşte, vom face schimburi de experienţe, care sunt foarte importante. Acest despărţământ Astra Carei să fie forţa culturală a municipiului Carei şi al judeţului Satu Mare… sperăm să fie unul şi la Satu Mare, la Oradea şi astfel să refacem lanţul de despărţăminte de la graniţa României. Cultura este forţa naţională şi noi trebuie să ne aducem contribuţia la promovarea culturii şi identităţii naţionale.’’

Domnul preşedinte Acu a înmânat apoi preşedintelui investit al  despărţământului  Carei, Daniela Ciută, cărţi pentru biblioteca despărţământului.

Scurte momentele lirice au fost sustinute de elevii Roxana Mihali si Sergiu Fogas,detinători ai marelui titlu Recitatio de la concursul judetean de recitări.

AnaMaria Roman

comentarii

de Horia Mărieș la 28 septembrie 2014 - 17:33

Doresc “drum bun” plin de succese Despărțământului ASTRA Carei, multă putere de muncă membrilor asociației în nobila misiune de promovare a culturii românești pe meleagurile careiene.

– Ar fi utll să se publice adresa poștală și destinatarul pe numele căruia să se poată trimite donații in cărți.
– De asemenea, ar fi util să se publice contul bancar in care se pot vira eventuale donații bănești.

de Rus Ioan la 28 septembrie 2014 - 23:32

Doamna Ciuta,
Va felicit pentru initiativa, pentru alegerea
in unctia de presedinte si va urez succes!

Sper ca de indata , Primaria si Consiliul local sa
inteleaga faptul ca in Carei trebuie sa-si gaseasca locul
binemeritat , alaturi de fondatori, toate personalitatile care
in secole de istorie zbuciumata, si-au adus contributia
la prezervarea valorilor multiculturale ale acestui colt de tara.
De ce nu-si au locul ,alaturi, atat personalitati maghiare ,
germane cat tsi cele romanesti,sau de alte etnii?
De ce Ferdinand I, Bratianu, Avram Iancu, ostasii romani
(vezi problematica degradarii monumentu lui Vida Geza, si Avram Iancu, )
care si-au adus contributia sau s-au jertfit
in vâtoarea istoriei, pentru a-si afirma dorinta de LIBERTATE,
constiinta de sine ca popor
natiune si etnie,egale in drepturi si datorii,pot fi
azi in secolul XXI,cand in UE facem eforturi de integrare,
INGRADITE de o persoana vremelnic aleasa
si o majoritate la fel de conjunctural constituita.
Sunt consilier judetean , la al treilea mandat si deoarece pana acum nu s-a intamplat
o escaladare la un astfel de nivel a diferendelor,ma vad nevoit sa fac
apel la colegii mei din CJ, la amicii si prietenii mei din UDMR foarte multi profesionisti si persoane
cu totul remarcabile,sa faca in asa fel incât trecand peste unele manifestari
de orgoliu local, sa accepte amplasarea busturilor personalitatilor,reparare si intretinerea
tuturor acestora in EGALA masura.
Numai asa, se va pastra spiritul multicultural , sanatos, al iubitului nostru
Carei.
Altfel, veti da ocazia unor concentrari nationaliste , dure si tot mai ireconciliabile.
Nu va mai conta in cazul formatiunilor preponderent romanesti ,pozitionare politica,
(stanga -centru-dreapta, desigur neclara la UDMR, dar acceptata ca formatiune
de tip partid,de romani, ca natiune toleranta) .Asta va duce ,din pacate la ‘numaratoare’ si
concentrare;câti suntem unii si câti ,altii.Eu nu-mi doresc asta, sincer.
Este asa de greu sa se revina la normal?
Daca nu , ‘qui prodest?’
Inca odata ,felicitari Dna Ciuta, si va marturisesc faptul ca ma simt straniu
sa asist la actiuni de reafirmare a fiintei nationale , chiar in Carei,
dupa ce au trecut atatia ani ,de cand am intrat in UE.
Din cate vad, pe ‘Buletin de Carei’,video sedinte CL, pozitii
in presa, situatia este ingrijoratoare.
Asadar va doresc succes
Ci stima,

Ioan Rus CJ

de careian la 29 septembrie 2014 - 06:23

Intrebare-de ce nu se accepta amplasarea busturilor distinselor personalitati in parcul de la monument? Nu e destul de nobila locatia? De ce se insista la incurcarea sezonului cu fazonul? RASPUNS-ca sa se creeze un circ artificial alimentat sovinist de catre daniela ciuta care nu ma reprezinta nici pe mine,dar nici pe altii din carei.

de un careian la 29 septembrie 2014 - 06:46

pentru careianul tulipan.
de ce nu ne spui cum se face ca primaria udmr refuza romanilor din carei orice drept inafara de cel de a plati darile,la fel ca pe vremea hortistilor..
de ce nu ne spui de ce a fost retinuta de politia maghiara masina primariei cu care soferul platit de guvernul romaniei facea naveta la locuinta sa din umgaria?
de ce nu ne spui de ce consilierul primarului scrie mereu articole jignitoare la adresa poporului roman care ii plateste un salariu fara de care nu ar avea nici carte de munca la primaria carei din romania?
de ce nu ne spui cum se face ca din 2008 un primar ca si kovacs are retinere pe salar pentru datorii la bugetul de stat?
de ce nu ne spui ca toti consilierii udmr voteaza mereu impotriva romanilor din carei care le platesc diurna de sedinte?
de ce nu ne spui ca primaria a dat pe o mie de euro pe an strandul la prietenii care scot apa termala fara sa plateasca pentru exztractie la statul roman si angajeaza minori toata vara fara forme legale?
de ce nu ne spui din ce bani s-au facut casele din ungaria adica debrecen si mateszalka daca din salariul de primar are retinere de 30 la suta?
tu nu ne reprezinti pe noi careienii dar doamna ciuta nu are astfel de probleme de justificat cum sunt cele de mai sus pentru ca nu apeleaza ;a bani publici si e capabila sa isi gestioneze banii din firma personala!

de monica la 29 septembrie 2014 - 06:59

Domnule Ioan Rus,daca sunteti de la CJ cum ati semnat,de ce nu luati atitudine pentru situatia de la Carei si acceptati ca nimeni de la judet sa nu consemneze in presa ce se intampla de fapt la Carei asa cum este consemnat in procesele verbale de la sedinte sau cel putin in cele intocmite pe loc ca de cele care ajung la Prefectura nu mai bagam mana in foc ca corespund,ca doar la primaria Carei orice e posibil pana este sub diktatura UDMR.
Stiti ca marea asfaltate a saracit orasul cu 15 miliarde care au intrat in alte buzunare decat cele legale pentru ca lucrarea a fost aprobata de consiliu local a se realiza cu credit furnizor iar la o saptamana a fost platita integral cu tot cu dobanzile si comisionaele aferente celor 5 ani cum era prevazut initial ?
Stiti ca la CAREI elevii de la sectia maghiara nu stiu limba romana,ca pentru scolile maghiare se platesc la zi cheltuielile iar pentru deilalti dupa multe luni de zile ? Stiti ca la Carei geamurile de la scoala Lucaciu sunt cele de acum 100 de ani iar pentru orice sectie maghiara se aloca sume importante din contribuitia romanilor din carei ?
De ce in sedintele de la judet nu se discuta despre soarta romanilor asupriti din Carei in conditiile in care acestia sunt si ei platitori la bugetul local ?

de astrist la 29 septembrie 2014 - 07:09

Pe noi ne reprezinta Doamna Ciuta si suntem foarte multi membrii care vom sustine cultura romanesca din acest oras!

de rus ioan la 29 septembrie 2014 - 12:05

Stimata D-na Monica,

Veau sa-mi permiteti sa fac cateva precizari: nu sunt “de la CJ” sunt consilier judetean,la fel ca si colegii mei din Carei,doar ca sunt din Zona Oas. Nu este prima mea reactie pe Buletin de Carei la problema amplasarii statuilor,puteti vedea comentarii la articolele anterioare pe tema.
Consiliul judetean s-a implicat si a preluat Monumentul Ostasului Roman de la CL Carei, de aemenaea a contribuit la realizarea bustului Regelui Ferdinand.de asemena a contribuit la manifestari culturale prilejuite de diverse aniversari.
Trebuie de asemnea sa stiti faptul ca nici un Consiliu local, deci si cel din Carei nu se subordoneaza Consiliului judetean sunt unitati administrativ teritoriale care au autonomie.desigur se pot sprijini reciproc.In rest legat de presa si Prefectura ,suntem toti cetateni egali si avem drept de petitie , garantat de constitutie.Acesta fiind a patra luare de pozitie publica si fara pseudonim, cred ca nu ma puteti acuza ca sunt pasiv.
Daca presa preia sau nu aceasta problema este de asemenea decizia ei suverana, ca a patra putere in stat.De asemenea va informez ca in afara de Scoala de Arte si Meserii celelalte scoli si licee din carei sunt finantate tot de CL Carei.
Eu pot doar atat sa va spun ca nu voi ramane pasiv la aceste probleme si sper ca impreuna cu consilierii judetini din Carei sa putem sprijini rezolvarea problemelor sa nu politizam ci sa fim atenti la aceste probleme extrem de sensibile.
Va multumesc pt. pozitia dvs. cetateneasca.
I.Rus

de Horia Mărieș la 29 septembrie 2014 - 13:37

Apreciez și eu pozitiv atitudinea cetățenească a domnului consilier județean Ioan Rus.
Încă nu m-am interesat de pe listele cărui partid a fost ales și nici nu-l cunosc. Dar acest aspect n-are nici o importanță.

Apreciez faptul că iese in public cu aceste comentarii și fiindcă îsi apără fair play opiniile. Dânsul se pare că este o “rara avis”, o pasăre rară în pesajul politic sătmărean, nici un alt consilier județean (SM) nu avut a curajul să iasă pe net.

Continuați așa domnule Ioan Rus, mai scrieți câte ceva despre cele ce se mai intãmplă în CJ în aceste zile furtunoase dinaintea alegerilor prezidențiale, sunt convins ca cititorii BdeC vă vor urmări cu atenție. Numai bine.

de Horia Mărieș la 29 septembrie 2014 - 13:44

Intre timp m-am uitat. Ioan Rus, inginer, PNL, Negrești Oaș.
Cu atât mai bine!. Va fi și mai bine dacă nu va trece la PRL.

de rus ioan la 29 septembrie 2014 - 18:48

D-le Maries,eu am decis de peste 20 ani, PNL.Si nu pot sa-mi schimb opiniile asa ,conjunctural.Dar nu asta conteaza acum.Conteaza intr-adevar implicarea cetatenilor tot mai mult in viata comunitatilor noastre.
Cu stima,
I.Rus

de Horia Mărieș la 29 septembrie 2014 - 20:07

@Rus Ioan.

Este OK. Numai bine!

de careian la 30 septembrie 2014 - 06:40

Pentru falsul careian-casele de la debrecen sau mateszalka sunt povesti de adormit copiii, sunt pure inventii ale unor minti bolnave care a secatuit de idei si se agata de tot felul de minciuni ca doar poate mai ciupeste cateva voturi.Dar eu cred ca acele vremuri au apus,dar sunt sigur ca,din pacate,aceasta asociatie va fi folosita pt scopuri pur elrctorale.

de careian la 30 septembrie 2014 - 06:46

NU MI S-A RASPUNS LA INTREBARE-PARCUL DE LA MONUMENT DE CE NU E DESTUL DE BUN PT AMPLASAREA STATUILOR SI DE CE MI S-A STERS COMENTARIUL REFERITOR LA PROASTA CALITATE A STATUII AVRAM IANCU,CARE LA FEL ,A INCERCAT SA FIE FOLOSITA CA INCITARE INTERETNICA?

de localnic la 30 septembrie 2014 - 07:14

nu numai parcul de la monument face parte din oras asa ca alta e problema voastra de minti bolnave si sovine..
iar casele din ungaria sunt la fel de adevarate ca si masina primariei folosita pentru naveta zilnica in ungaria a soferului lui lajos platit de primarie si prins cu trafic de tigari in vama…si la fel de adevarat e ca primarul are din 2008 retinere pe salar pentru datoriile la bugetul de stat dupa ce a falimentat toate firmele conduse de el pana atunci….cu acest personaj se lauda udmr ca presedinte si mai si lucra la negru la sectia de scaune cu oameni pe care ii ascunde in depozite candd vine itm in control….

de ianculesti la 30 septembrie 2014 - 07:30

satul nostru este trecut in zona o a orasului de parca ar fi cel mai cel bulevard si asta numai ca primaria sa isi bata joc de oamenii de aici…toti vecinii de hotar cu noi platesc mai putin cu jumate impozitu pe terenagricol numai la primaria carei ne pun sa platim dublu si apoi banii nostri merg la ei ca la noi nici gradinita si nici camin cultural nu avem si nici macar un asistent…..bine ca lacul nostru a fost luat de udmr si pus gard desirma ghimpata ca la auschwitz

de costel la 1 octombrie 2014 - 19:16

Au pus sarma ghimpata la lac sa se obisnuiasca cu ea primarii nostri pe cand vor fi si ei cercetati de DNA si o sa li se inece corabiile

de feri la 5 octombrie 2014 - 20:16

nu asa se poarta cei care locuiesc in orase multietnice cum e si careiul!!!
primarul se vede ca e venit din alta parte si nu stie sa se poarte si de aici tot felul de scandaluri pe care provoaca atitudinea lui!!!
cine este careian nu este obisnuit sa se imparte orasul intre romani si magyar cu m a facut acum cei doi primari si pentru asta mare rusine sa le fie la amandoi!!!
nici macar unul din ei nu a reusit in afaceri pe contul propriu dar acum e plina familia lor si bancile de banii si valutele!
nici magyar din oras nu este de acord cu ce face si cum bate joc de cei care nu fac trafic si nu dau spaga!!!

de emil la 6 octombrie 2014 - 14:41

legelista careian 30 sept 06:40

Stai slab cu acordurile. „unor minți bolnave care a secătuit de idei”……„ca doar poate mai ciupeste cateva voturi” . Ar fi bine să stabilești dacă e vorba de o singură minte sau de mai multe. „ A secătuit” e folosit incorect în acel context, dacă ai dorit un sens intranzitiv, precum pare. Dacă ai vrut un sens tranzitiv, puteai pune și complementul direct, ca să se înțeleagă pe cine „ a secătuit”. Sigur, problema se putea rezolva și printr-un participiu adică „minți secătuite / secătuită, depinde dacă e la singular sau la plural, sau „care s-a / s-au secătuit”. Dar asta deja e o subtilitate lingvistică pe care nu o simt decât cei care s-au format într-un mediu lingvistic românesc. Desigur, rămâne și întrebarea dacă, de fapt, știi exact ce ai vrut să spui. Eu am dubii.

legelista careian 29 sept 06:23, 30 sept 06:46
Ți s-a răspuns la întrebare, dar nu ai citit răspunsurile. Dacă n-ai înțeles, îți răspund eu, tot prin întrebări, poate așa pricepi. Ce-ar fi dacă am amplasa statuia lui petofi în parcul din Mihai Viteazu II, lângă garajele din apropierea magazinului Kaufland? Dacă Petofi are loc în centru, de ce nu e loc pentru Brătianu tot în centru? De când o rugăminte a foștilor proprietari, care nu mai au nici un drept asupra parcului dendrologic și nici asupra castelului Karolyi, devine lege pentru administrația publică locală, care administrează un bun al statului român? De ce pe proprietatea statului român e interzis să se amplaseze statuia unui rege al României? Dacă un conte ungur care s-a predat austriecilor în 1711 poate avea un bust pe proprietatea statului român, dacă șvabii sătmăreni – etnici germani la sosirea pe aceste meleaguri – pot avea pe un teren proprietatea statului român o piatră funerară comemorativă care să amintească trecerea lor pe aici (fiindcă mai sunt abia vreo 6-800 în Carei care mai păstrează amintirea etniei lor) atunci de ce un german care a fost rege al României nu poate avea și el un monument de înălțimea pietrei respective sau a bustului pe același teren, proprietate a aceluiași stat român? Răspunsul ți-l poți da singur.

de emil la 7 octombrie 2014 - 15:02

legelista careian 29 sept 06:23, 30 sept 06:46

Uitasem să-ți adresez urarea lui Emil. Dar mai bine mai târziu decât niciodată. Cu privire la ștergerea comentariilor, ai două variante de răspuns. Una, să întrebi redacția, a doua să te întrebi pe tine însuți ce minunății ai scris pe acolo. Ordinea ar putea fi inversată, pentru că redacția, după cunoștințele mele, șterge doar porcăriile. Bine ar fi dacă ar putea șterge și rmdiszno, dar nu e de competența ei.

părerea mea

V-ați gândit vreodată să faceți lobby ca rmdiszno să se încadreze în legalitate și să participe la alegeri numai după ce este înscrisă în registrul partidelor politice? Fiindcă nici după 25 de ani de la înființarea acestei organizații și după tot atâția ani de alegeri libere, nici un BEC nu a cerut rmdiszno să respecte legea și să o oblige să-și prezinte programul și statutul la Tribunalul București sector 1 pentru ca, după judecarea legalității acestora, să fie înscrisă în registrul partidelor politice. Altfel, vom perpetua încă o minune românească, anume participarea la guvernare a unei organizații nonguvernamentale, cum o consideră P(ocah)onta.

de liberal la 24 iulie 2016 - 10:34

acum aveti posibilitatea sa puneti in practica ce ati afirmat domnule consilier rus ioan.

Lasati un comentariu