Consiliul Judeţean solicită oferte pentru achiziție sistem detector de incendiu

• publicat la: 22 septembrie 2014
Consiliul Judeţean solicită oferte pentru achiziție sistem detector de incendiu

 

JUDEŢUL SATU MARE,

                                                                           prin  CONSILIUL   JUDEŢEAN    SATU MARE

În temeiul prevederilor art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.

Solicităm ofertă de preţ pentru achiziţionarea unei centrale şi a serviciilor de mentenanţă aferente, pentru: sistem detector de incendiu şi semnalizarea începutului de incendiu, repetor adresabil digital, la sediul Palatului Administrativ Satu Mare.

Oferta de preţ va fi depusă în plic închis pe care se va menţiona “achiziţie sistem detector de incendiu, până la data de 10.10.2014, ora 16:00, la registratura Consiliului Judeţean Satu Mare.

Invităm potenţialii ofertanţi să studieze în prealabil instalaţia existentă la sediul Palatului Administrativ Satu Mare, în vederea întocmirii unei oferte tehnice corespunzătoare.

Persoană de contact: Liboteanu Cristian, tel.: 0261-805158.

 

Lasati un comentariu