Şedinţa de Consiliu Local. 6 spaţii comerciale de la piaţă se întăbulează

• publicat la: 20 octombrie 2014
Şedinţa de Consiliu Local. 6 spaţii comerciale de la piaţă se întăbulează

Marti,21 octombrie 2014,de la ora 9,00 dimineata,alesii locali sunt convocati la sedinta ordinara de Consiliu Local.Pe ordinea de zi figureaza mai multe rectificari de buget dar si trecerea in proprietate privata a unui numar de 6 spatii comerciale din incinta Pietei Agroalimentare Carei identificate prin CF nr. 102864 (provenită din conversia – coala CF 3192N Carei), după cum urmează :

Nr.crt.

Nr. cadastral

Adresa

Suprafaţa (mp)

Obs./ Referinţe

A l.1

Cad : 6104 C1

Carei, str. Ignişului, nr.15

214

Spaţiu comercial

A 1.3

Cad : 6104  C3

Carei, str. Ignişului, nr.15

98

Spaţiu comercial

A 1.7

Cad : 6104  C7

Carei, str. Ignişului, nr.15

293

Spaţiu comercial

A 1.9

Cad : 6104  C9

Carei, str. Ignişului, nr.15

85

Spaţiu comercial

A 1.11

Cad : 6104  C11

Carei, str. Ignişului, nr.15

125

Spaţiu comercial

A 1.12

Cad : 6104  C12

Carei, str. Ignişului, nr.15

166

Spaţiu comercial

ORDINEA DE ZI:

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru,,Realizare iluminat arhitectual Biserica Greco – Catolică Maghiară,,
2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru,,Sistemul de irigat în zona Liceului Teoretic,,
3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2014
4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri pe anul 2014 al Centrului Cultural al Municipiului Carei
5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Carei pe anul 2014.
6.    Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L.,nr93/2014 cu privire la desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în consiliul de administraţie a unităţilor de învăţământ în anul şcolar 2014-2015.
7.    Proiect de hotărâre privind trecerea din proprietatea Statului Român în domeniul privat al municipiului Carei a terenului înscris în C.F. 108513 cu nr. top 1085113 în suprafaţă de 1000mp situat în Carei,str.Căpitan Zăgănescu, şi întabularea construcţiei respectiv a blocului de tip ANL în domeniul privat al Statului Român
8.    Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Carei în domeniul privat al municipiului Carei a imobilelor în natură spaţii comerciale, situate în incinta Pieţii Agroalimentare Carei
9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii(dezmembrării)imobilului cuprins în C.F.nr.103359 Carei(C.F. vechi nr.13061) cu nr.cad 103359 în suprafaţă totală de 3.720mp
10.    Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 3.000 lei,pentru organizarea celei de a 44-a ediţie a Cupei,,25Octombrie,,
11.    Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 3.000 lei,pentru organizarea concursului de matematică,,Petkes Grigore,,
12.    Diferite probleme de urbanism
13.    Diverse

Lasati un comentariu