Stadiul pregătirilor pentru alegerile prezidenţiale. Sâmbătă şi duminică se fac buletine

• publicat la: 31 octombrie 2014
Stadiul pregătirilor pentru alegerile prezidenţiale. Sâmbătă şi duminică se fac buletine

Prefectul judeţului Satu Mare, dr. Eugeniu Avram, alături de preşedintele Biroului Electoral Judeţean, Adriana Vâlcu au susţinut  joi, 30 octombrie, o conferinţă de presă în care a fost prezentat stadiul pregătirilor pentru alegerile prezidenţiale care se vor desfăşura duminică, 2 noiembrie.

În județul Satu Mare, conform datelor furnizate de AEP sunt 317.918 alegători pentru care au fost amenajate 334 de secții de votare.

In săptămâna 20-24 octombrie au fost confecționate ștampilele de control ale secțiilor de votare din județ, s-au preluat de la nivel naţional buletinele de vot, timbrele  autocolante, ștampilele cu mențiunea votat, precum şi tabelele electorale necesare fiecărei secţii de votare, au fost desemnaţi președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare şi ai locțiitorilor acestora.

Împreună cu preşedintele Biroului Electoral Judeţean şi a reprezentantului Autorităţii Electorale Permanente a fost asigurată instruirea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare şi a locțiitorilor acestora.

În săptămâna 27.10.2014-31.10.2014 au fost întreprinse următoarele activități:

Împreună cu primarii au fost stabilite sediile birourilor electorale ale secțiilor de votare, precum şi condițiile corespunzătoare funcționării acestora.

În perioada 24-29 octombrie 2014 au fost realizate instruirile preşedinţilor secţiilor de votare şi ale locţiitorilor acestora. Conducerea Biroului Electoral Județean Satu Mare împreună cu reprezentantul Autorităţii Electorale Permanente, respectiv cei ai Instituţiei Prefectului, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi cei ai Direcției Județene de Statistică au efectuat această instruire în mai multe serii în Satu Mare, Negreşti-Oaş şi Carei.

S-au asigurat materialele necesare tipăririi copiilor listelor electorale permanente.

Începând de joi, 30 octombrie 2014, se distribuie buletinele de vot şi materialele necesare votării pentru fiecare secţie de votare şi se predau preşedinţilor secţiilor de votare.

Vineri, 31 octombrie şi sâmbătă, 1 noiembrie 2014 se va verifica modul de amenajare și dotare al fiecărei secții de votare de la nivelul județului Satu Mare.

În perioada imediat următoare se are în vedere asigurarea permanenţei la sediul Instituţiei Prefectului, prin personal care să asigure soluţionarea eventualelor probleme în derularea procesului electoral.

Referitor la solicitarea urnei speciale (mobile), Direcţia de Sănătate Publică Satu Mare a transmis către unităţile spitaliceşti o adresă prin care se explică procedura. Consiliul Judeţean Satu Mare a transmis către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului o adresă cu privire la asigurarea urnei speciale pentru ca persoanele din căminele de bătrâni să poată vota.

Cu ocazia Alegerilor Prezidențiale organizate în data 02.11.2014 unitățile sanitare cu paturi  conform  Legii 370/2004 art. 45 alin. 1, 2 și 5 pot solicita deplasarea urnei mobile de la secția de votare la care este arondat Spitalul respectând următoarea procedură:

1.   Cetăţeanul internat va completa o cerere de votare personală prin care își exprimă opțiunea de votare

2.   Conducerea întocmește o adresă (Adeverință) către președintele secției de votare la care este arondat spitalul şi apoi depune adresa (Adeverința) împreună cu cererile cetăţenilor internat în cursul zilei de 01.11.2014, între orele 18,00 şi 20,00 la secția de votare la care este arondat spitalul.

Asistenţa medicală la secţiile de votare se va asigura prin Centrele de Permanență din județul Satu Mare și prin serviciul unic de urgență 112. La Casa de Cultură a Sindicatelor, acolo unde va funcţiona Biroul Electoral Judeţean pe timpul alegerilor, Serviciul Judeţean de Ambulanţă va asigura asistenţa medicală cu o ambulanţă cu echipaj complet.

Delimitarea secției de votare:

SPITAL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SATU MARE:

Secția de votare nr. 31( Școala Bălcescu  – Petofi str. Trotușului nr. 2)

–  SJU locația I Satu Mare str. Ravensburg (Policlinicii 1-3)

Secția de votare nr. 58 ( Grup Școlar Constantin Brâncuși str. Crișan nr. 1)

– SJU locația II Satu Mare Secție de boli contagioase – str. Corvinilor nr. 47

Secția de votare nr. 64 ( Liceul Teologic Reformat P-ța Jean Calvin nr. 2)

– SJU Satu Mare locația II P-ța Eroii Revoluției nr. 23

SECȚIA EXTERIOARĂ TĂȘNAD/ Secția de votare nr. 111

SPITAL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SATU MARE

Str. Ialomiței nr. 9 /Secția de votare nr. 62 ( Colegiul Tehnic de Transp. Și Tel. I.C. Brătianu nr. 62)

SPITAL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SATU MARE

SECȚIE EXTERIOARĂ BIXAD /Secția de votare nr. 145

 SPITAL ORĂȘENESC NEGREȘTI OAȘ  – Str. Victoriei nr. 90

Secția de votare nr. 106 ( Școala Gen. nr. 1 Negrești)

 SPITAL MUNICIPAL CAREI – str. 25 Octombrie nr. 25

Secția de votare nr. 84

Program special la evidenţa persoanelor

În scopul asigurării condiţiilor necesare desfăşurării alegerilor pentru Preşedintele României în anul 2014 Serviciile Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor de pe raza judeţului Satu Mare  au desfăşurat următoarele activităţi:

S-au identificat deplasările cu staţia mobilă ori cu aparatele foto digitale din dotare, în localităţile aflate la distanţe mari faţă de sediile Serviciilor Publice  Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor pentru preluarea imaginilor şi a cererilor însoţite de documentele necesare punerii în legalitate a cetăţenilor cu acte de identitate, ocazia cu care în perioada 3.10.2014-24.10.2014 s-au pus în legalitate  un număr de 85 de persoane cu drept de vot.

S-a intensificat  actualizarea bazei de date cu toate informaţiile privind modificările intervenite  în statutul civil al persoanelor(schimbări de nume, decese, etc.), domiciliul sau reşedinţa  acestora, pierderea/redobândirea drepturilor electorale.

S-a adaptat programul de lucru cu publicul astfel încât să se rezolve în mod operativ solicitările privind  eliberarea documentelor de identitate persoanelor cu drept de vot

Serviciile Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor vor avea program atât sâmbătă cât şi duminică, astfel:

Sâmbătă între orele 8,00 şi 16,00

Duminică între orele 8,00 şi 21,00

Lasati un comentariu