Invitație Dezbatere publică – Planul Local de Acțiune pentru Mediu – județul Satu Mare

• publicat la: 16 November 2014
Invitație Dezbatere publică – Planul Local de Acțiune pentru Mediu – județul Satu Mare

Procesul de planificare de mediu este un proces ciclic pentru planificarea, implementarea şi revizuirea acţiunilor de mediu la nivel judeţean.

Planul Local de Acţiune pentru Protecţia Mediului (PLAM) reprezintă strategia pe termen scurt, mediu şi lung pentru soluţionarea problemelor de mediu în cadrul unui judeţ prin abordarea principiilor dezvoltării durabile şi în deplină concordanţă cu planurile, strategiile şi alte documente legislative specifice, existente la nivel local, regional şi naţional. PLAM-ul presupune dezvoltarea unei viziuni colective, prin evaluarea calităţii mediului la un moment iniţial, identificarea problemelor de mediu existente, stabilirea celor mai adecvate strategii pentru rezolvarea problemelor şi alocarea unor acţiuni de implementare care să conducă la obţinerea unor îmbunătăţiri reale ale mediului şi ale sănătăţii publice.

În cadrul procesului de planificare de mediu, componentă principală a planificării strategice de dezvoltare durabilă, Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare a coordonat în perioada 2013-2014 procesul de revizuire a Planului Local de Acțiune al județului Satu Mare. Materialele rezultate care sunt supuse consultării publice, au fost publicate pe site-ul APM Satu Mare (http://apmsm.anpm.ro/planificare-de-mediu) și site-ul Primăriei Municipiului Satu Mare (http://www.satu-mare.ro ).

Pentru a asigura conlucrarea fructuoasă între toți factorii decizionali, organizații non-guvernamentale și cetățeni în procesul de revizuire a PLAM Satu Mare, precum și accesul cât mai larg al publicului, Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare lansează invitația tuturor factorii interesați (publicul, organizațiile non-guvernamentale și instituțiile interesate) de a participa  la dezbaterea publică a proiectului de revizuire PLAM în data de 18.11.2014, începând cu ora 11.00, la „Casa Verde” .

Lasati un comentariu