Noi posturi scoase la concurs la Primăria Carei. Studiile superioare nu sunt un avantaj

• publicat la: 11 November 2014
Noi posturi scoase la concurs la Primăria Carei. Studiile superioare nu sunt un avantaj

Primăria Carei prin  Consiliul Local Carei scoate la concurs posturile de administrator al  firmei Pieţe Parcări  Srl  şi al firmei Cafeneaua Culturală Srl Carei. Potrivit unor surse,firma de pieţe-parcări a fost înfiinţată pentru un personaj  rămas fără loc de muncă dar  în  căutare de functii,între timp acesta fiind numit într-o functie înalt judeţean funciară . Momentan,în subordinea administratiei locale functioneaza administratia pietei care nu lucrează în pierdere . Pentru al doilea post scos la concurs,cerintele au fost adaptate după profilul candidatului ce speră să îl ocupe,la fel ca în cazul concursului organizat pentru postul de la  directia de învăţământ si sănătate din 7 septembrie 2011.

Pentru posturile de administratori scoase la concurs,nu se cer deloc studii superioare,nici măcar pentru cel de la Cafeneaua Culturală  SRL. Studiile superioare şi mai ales specialiştii, nu sunt tocmai pe placul administraţiei locale. Condiţiile sunt de-a dreptul ilare .Nu se solicita niciun fel de experienţă  în domeniu,nu se solicită cunoştinţe de operare PC sau cunoaşterea vreunei limbi de circulatie internatională,dacă tot se doreşte lansarea turismului local. Poate perioada de colaborare cu un subsite de stiri local să fie un avantaj  pentru  comisia de examinare,după cum speră cei care fac naveta şi vizează acest post.

Ambele examene vor avea loc în aceeaşi dată, 20 noiembrie 2014. Dosarele se depun până la data de 14 noiembrie 2014.

Consiliul Local al municipiului Carei în calitate de de asociat unic al firmei PIEŢE PARCĂRI SRL Carei  cu sediul în Carei, str. Ignişului nr.15, Piaţa Agroalimentară, organizează concurs de ocupare a funcţiei de adminstrator al acesteia.

Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

  • ·Să aibă cetăţenie română sau cetăţenie a altor state membre ale UE şi domiciliu în România
  • ·Să cunoască limba română scris şi vorbit
  • ·Să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale
  • ·Să aibă capacitate deplină de exerciţiu
  • · Să aibă stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe baza adeverinţei medicale
  • · Să îndeplinească condiţiile de studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat
  • · Să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvărşirea unei infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitare

Examenele constă în:

Selecţia dosarelor de înscriere, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Proba scrisă în data de 20.11.2014.

Interviu  în termen de maximum  5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la examen, se depun la Registratura U.A.T. Municipiului Carei, cu sediul pe  Calea 1 Decembrie 1918, nr.17 până la data de 14.11.2014, orele 12.00

 2.

Consiliul Local al municipiului Carei în calitate de asociat unic al firmei CAFENEAUA CULTURALĂ SRL cu sediul în Carei, str. 1 Decembrie 1918 nr.40, organizează concurs de ocupare a funcţiei de adminstrator al acesteia.

Dosarul de înscriere la examene va  conţine în mod obligatoriu:

-Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări

-Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul sau, după caz, adeverinţă, care să ateste vechimea în muncă

-Cazier judiciar sau declaraţie pe propria răsoundere că nu are antecendente penale

-Curriculum vitae

Deşi în cadrul sedintei Consiliului Local de astăzi a fost dezbătuta problema noii organigrame si a statului de funcţiuni din primăria Carei,consilierul Bontea ridicând chiar problema pieţei careiene,consilierilor nu le-a fost adus la cunoştinţă  data organizării acestui concurs . Anunţurile pot fi vizualizate la sediul primăriei Carei,la Avizier.

redactia

comentarii

de iuiiuii la 12 December 2014 - 12:00

sigur nu ati gressit??? poate vrea primaria sa angajeze p[ortari cu asa cerinte si nu administrator de sereleu cultural!
ce interesant ca nu se scrie la finutul in ziar despre concursul acesta.

Lasati un comentariu