Peste 5.800 pachete cu alimente pentru careieni defavorizaţi

• publicat la: 5 decembrie 2014
Peste 5.800 pachete cu alimente pentru careieni defavorizaţi

Începând cu anul 2014 fostul Programul European de Ajutorare a Persoanelor Defavorizate (PEAD) derulat în perioada 2007-2013 de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură devine Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) care trece in competenta Ministerului Fondurilor Europene (MFE). Baza legală europeană pentru POAD este constituită de Regulamentul nr. 223/2014 al Parlamentului european si al Consiliului din 11 martie 2014  care înlocuiește legislația europeană anterioară în domeniu. Cadrul legal național este Hotărârea de Guvern nr. 799/2014 care stabilește cadrul colaborării instituționale necesar implementării POAD 2014 în România şi categoriile de persoane care vor beneficia de ajutoarele alimentare distribuite în cadrul POAD. În programul operaţional, România a negociat cu Comisia Europeană următoarele tipuri de măsuri auxiliare: „Ajutorul alimentar este un răspuns la nevoile primordiale ale persoanelor defavorizate. În același timp pentru a eficientiza ajutorul alimentar, distribuţia de alimente va fi însoţită de măsuri auxiliare care să încurajeze inserția socială a acestor persoane. Măsurile care vor fi aplicate sunt:Educaţie cu privire la asigurarea igienei corporale, precum şi a locuinţei proprii; Facilitatea accesului la serviciile medicale; Orientare către servicii sociale, furnizate de angajații serviciilor publice de asistenţă socială din primării; Orientarea în vederea inserției profesionale, precum și sprijin în căutarea unui loc de muncă.

Categoriile de persoane îndreptățite să primească acest ajutor sunt stabilite prin HG 799/2014 privind implementarea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate. Acestea sunt:

– familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit, cu dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001

-familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010

-şomerii care beneficiază în condiţiile Legii nr. 76/2002 de indemnizaţie până la 400 lei, inclusiv, şi şomerii înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj în condiţiile Legii nr. 76/2002.

-pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, se află sub 400 lei/lună;

-pensionarii sistemului public de pensii beneficiari de indemnizaţia socială pentru pensionari, acordată potrivit OUG nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, al căror venit se află sub 400 lei/lună;

-persoanele cu handicap grav şi accentuat, neinstituţionalizate, adulţi şi copii;

-invalizi, veterani şi văduve de război

-persoanele care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 – 1961, cu modificările şi completările ulterioare

-persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri

-persoanele persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice

-eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989

-persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987

-persoanele care primesc indemnizaţie pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România, republicată

-pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică,

-beneficiarii Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor, cu modificările ulterioare, dacă nu realizează alte venituri în afară de cele provenite din drepturile băneşti acordate de aceste legi ale căror cuantum cumulat se află sub 400 lei/lună.

Persoanele care fac parte din mai multe dintre categoriile menţionate beneficiază de ajutoare alimentare o singură dată în cadrul programului anual şi pentru o singură categorie de persoane defavorizate căreia îi aparţin la data distribuirii ajutoarelor.

Începând cu anul 2015, pachetele cu alimente vor fi distribuite în două tranșe.

De asemenea, tot din 2015 va fi începută și distribuția de rechizite pentru copii.

FEAD este un puternic simbol al solidarității europene. Principalul scop al acestui program este ruperea cercului vicios al sărăciei și precarității, prin oferirea de asistență nefinanciară unora dintre cetățenii europeni cei mai vulnerabili. La nivelul UE, alocarea financiară aferentă FEAD pentru perioada 2014 – 2020 se ridică la 3,8 miliarde de euro (sumă exprimată în prețuri curente).

DATE JUDEŢUL SATU MARE

La nivelul judeţului Satu Mare au fost cuprinse în acest program, 117.600 pachete cu alimente, din care 14.580 în municipiul Satu Mare, 5.816 în municipiul Carei, 4.190 în oraşul Negreşti-Oaş, 4.476 în oraşul Tăşnad, respectiv 2.874 în oraşul Ardud.

COMUNE PENTRU CARE S-A ALOCAT UN NUMĂR MARE DE PACHETE CU ALIMENTE:

SOCOND(4.744)

MEDIEŞU-AURIT(3.450)

TURŢ(2.852)

PACHETELE CONŢIN URMĂTOARELE:

În cadrul POAD 2014 vor fi distribuite ca ajutoare alimentare făină, mălai, paste făinoase, ulei, zahăr, conserve din carne de porc, conserve din carne de vită în suc propriu, conserve cu pateu de ficat. Livrarea acestora se va face în două cutii de carton cu conținut identic.  Ambalarea în doua cutii a alocației de ajutoare pentru o persoană a fost decisă din considerente de rezistenţă a cutiilor din carton cât şi de ușurință a transportului. Fiecare cutie va cuprinde ½ din cantitatea alocată pentru o persoană.

O cutie conține:

Produs Ambalare UM Număr ambalaje Greutate (kg)
Faină albă de grâu punga de 1 kg. kg. 3 3,000
Mălai punga de 1 kg. kg. 3 3,000
Paste făinoase punga de 400 g. buc. 1 0,400
Ulei sticla din plastic de 1 l. litri 2 2,000
Zahăr punga de 1 kg. kg. 2 2,000
Conserva din carne de porc cutie metalica  de 300 g. buc. 4 1,200
Conserva din carne de vită în suc propriu cutie metalica  de 300 g. buc. 3 1,200
Conserva de pate de ficat cutie metalica de 200 g. buc. 5 1,000

În vederea bunei desfăşurări a programului, la nivelul Instituţiei Prefectului Satu Mare, prin ordin al prefectului s-a constituit în 19 noiembrie 2014 Grupul de Lucru responsabil cu implementarea Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate în judeţul Satu Mare, care are scopul de a monitoriza predarea ajutoarelor comunitare de către operatorii economici către reprezentanţii autorităţilor publice locale, precum şi a procesului de distribuire către persoanele care aparţin grupului ţintă .

Din grupul de lucru fac parte reprezentanţii Instituţiei Prefectului, Consiliului Judeţean Satu Mare, Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Casei Judeţene de Pensii, Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.

La nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale s-a constituit, prin dispoziţia primarului, Grupul de Lucru responsabil cu implementarea programului.

S-a întocmit şi transmis Ministerului Fondurilor Europene baza de date care cuprinde adresa depozitelor la nivelul fiecărui UAT, precum şi datele de contact ale persoanelor responsabile de primirea pachetelor cu alimente.

La solicitarea Instituţiei Prefectului, reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică şi cei ai Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor verifică conformitatea spaţiilor de depozitare.

Marţi, 9 decembrie 2014, de la ora 11,00 în sala mare de şedinţe a Palatului Administrativ va avea loc o instruire a persoanelor care coordonează la nivel local implementarea programului.

Se preconizează ca în perioada 16-18 decembrie să sosească alimentele prevăzute în program.

Invit prin intermediul dvs. asociaţiile, fundaţiile şi organizaţiile cu activitate în domeniul asistenţei sociale a persoanelor cu dizabilităţi de a se implica alături de autorităţile administraţiei publice locale la desfăşurarea programului.

 

Lasati un comentariu