Contribuţia de asigurări sociale nemodificată pentru 2015

• publicat la: 7 ianuarie 2015
Contribuţia de asigurări sociale nemodificată pentru 2015

Începând cu 1 ianuarie 2015,  conform Legii nr. 187/2014 a bugetului asigurărilor sociale de stat şi Legii 186/2014 a bugetului de stat,  au fost aduse următoarele modificări sistemului public de pensii:

Datorită  creşterii valorii punctului de pensie de la 790,7 la  830,2 lei, pensiile vor fi majorate începând cu luna ianuarie a.c. cu 5 %, beneficiind de această majorare 76.967 de pensionari proveniţi din sectorul de stat şi 8.603 de pensionari proveniţi din sectorul agricol.  Deci, un număr de 85.570 de persoane din judeţ vor beneficia de  pensii majorate în acest an.

Tot în acest an creşte şi pensia minimă socială acordată celor 13281 de persoane beneficiare la sfârşitul anului 2014 de indemnizaţie socială pentru pensionari, de la 350 la 400 de lei.

          Indicele de corecţie prevăzut de art. 170 din Legea nr. 263/2010 este de 1,07 în anul 2015.

O altă modificare adusă de legea bugetului este şi majorarea cu 32 de lei a cuantumului indemnizaţiei de însoţitor, indemnizaţie acordată pensionarilor de invaliditate gradul I, care se majorează în anul 2015  la 665 de lei de la 633 lei.

În acest an s-au păstrat modificările intervenite în luna octombrie 2014 în ceeea ce priveşte contribuţia de asigurări sociale, în anul 2015 aceasta fiind de 26,3 % pentru condiţii normale de muncă; de 31,3% pentru condiţii deosebite  şi de 36,3% pentru condiţii speciale de muncă.

În anul 2015 cota de contribuţii individuale de asigurări sociale este de 10,5 %. Cota de contribuţie aferentă fondurilor administrate privat este de 5 % în acest an.

Informăm persoanele  care doresc să încheie contracte de asigurări sociale, pentru a-şi completa veniturile realizate care vor fi luate în calcul la stabilirea pensiei, că suma minimă de plată pentru un contract încheiat la Casa Judeţeană de Pensii  este de 222 de lei în acest an, după un venit asigurat de 845 de lei. Venitul maxim asigurat este de 12.075 de lei.

Câştigul salariului mediu brut utlilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 este de 2.415 lei, ca urmare, în acest an creşte şi cuantumul ajutorului de deces acordat în cazul decesului pensionarului sau asiguratului la 2.415 lei. Ajutorul de deces acordat în cazul decesului unui membru de familie al pensionarului sau asiguratului este de 1.208 lei.

Lasati un comentariu