Asigurarea în sistemul asigurărilor de şomaj

• publicat la: 28 februarie 2015
Asigurarea în sistemul asigurărilor de şomaj

 

Se pot asigura în sistemul asigurărilor de șomaj, în condițiile Legii nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, următoarele persoane:

– Asociat unic sau asociați

– Administratori care au încheiat contracte potrivit legii

– Persoane fizice autorizate, întreprinzători persoane fizice, titulari, ai întreprinderilor individuale, precum și membrii întreprinderilor individuale

– Cetățeni români care lucrează în străinătate, conform legii

– Alte persoane care realizează venituri din activități desfășurate potrivit legii și care nu se regăsesc în situațiile de mai sus.

Aceste categorii de persoane pot încheia contract de asigurare penru șomaj cu agenția pentru ocuparea forței de muncă în a cărei raz teritorială își au domicliul sau, după caz, reședința, dacă au cel puțin vârsta de 18 ani și sunt asigurate în sistemul public de pensii și în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

Venitul lunar pentru care se asigură aceste persoane nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii, și mai mare decât echivalentul a de 5 ori câștigul salarial mediu brut, stabili potrivit legii, în vigoare în luna pentru care se plătește contribuția de asigurare de șomaj.

Lasati un comentariu