Noi indicii la dosarul lui Ardelean Ioan Mircea

• publicat la: 6 februarie 2015
Noi indicii la dosarul lui Ardelean Ioan Mircea

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Oradea efectuează acte de urmărire penală față de inculpatul CRIȘAN MIHAI, administrator al unei societăți comerciale, la data faptelor, sub aspectul săvârşirii infracțiunilor de:
– dare de mită în formă continuată (4 acte materiale),
– dare de mită în formă continuată (2 acte materiale).

La data de 03 februarie 2015, Tribunalul Bihor a respins propunerea procurorilor de arestare preventivă pentru 30 de zile și a dispus față de inculpatul CRIȘAN MIHAI, măsura controlului judiciar, pe o perioadă de 60 zile.

Inculpatului Crișan Mihai i s-au adus la cunoştinţă calitatea procesuală şi acuzaţiile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală.

În ordonanţa întocmită de procuror se arată că, în cauză, există date şi indicii din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt:

La data de 17 ianuarie 2013, în parcarea unui local din municipiul Satu-Mare, inculpatul Crișan Mihai i-a remis inculpatului Ardelean Ioan Mircea, director executiv al Direcției Județene a Finanțelor Publice Satu Mare, mai multe bunuri alimentare.
În contrapartidă, acesta din urmă, în calitatea sa conducător al instituției mai sus amintite, a dispus unei echipe de control, desemnate să efectueze o inspecție fiscală generală la firma inculpatului Crișan Mihai, să nu constate nereguli cu privire la activitatea comercială ilicită a societății menționate, Inspecția organelor de control a avut loc în perioada 25.03-30.03.2013.
La data de 11 martie 2013, în același scop, inculpatul Crișan Mihai i-a remis aceleiași persoane, suma de 4.000 de euro.
În perioada ianuarie-aprilie 2013, inculpatul Crișan Mihai i-a dat unui inspector fiscal în cadrul Serviciului de Inspecție Persoane Juridice din cadrul Direcției Județene a Finanțelor Publice Satu Mare, desemnat să efectueze un act de control fiscal la firma sa, mai multe foloase materiale după cum urmează:
– la data de 31.01.2013, la inițiativa sa, a suportat contravaloarea cheltuielilor aferente consumației unui număr de circa 20 de persoane invitate la un restaurant, cu ocazia celebrării zilei de naștere a funcționarului public,
– la data de 14.02.13, i-a oferit și predat inspectorului fiscal, prin intermediul unor angajați, două platouri cu mâncare pregătite de personalul unui restaurant,
– la data de 01.03.2013, a acceptat solicitarea funcționarului public de a accepta încheierea și semnarea unui contract fictiv, între o societate controlată de inculpat și o firmă deținută de un prieten al inspectorului fiscal, act menit să ajute această societate din urmă să poată accesa un credit bancar,
– în data de 14.04.2013, i-a dat aceluiași inspector suma de 1.000 de lei cu titlu de împrumut.
În schimbul oferirii și remiterii acestor foloase materiale, funcționarul public a efectuat un control fiscal formal la societatea comercială administrată de inculpatul Crișan Mihai, fără a constata nereguli majore, în ciuda faptului că existau evidente dubii cu privire la legalitatea relațiilor comerciale supuse controlului. În cauză, procurorii au beneficiat de sprijin tehnic și informativ din partea Serviciului Român de Informații.

Comunicatul de mai sus al Direcţiei Naţionale Anticorupţie  are caracter informativ şi nu este menit să bage  spaima în funcţionarii publici oneşti după cum se insinuează de către cei ce se simt cu musca pe căciula întreţinută din contracte cu  vreo administraţie locală  cumătră.  Sperăm ca activitatea să nu fie paralizată  şi  blocată de spaimele sugerate de personajul angajat la bursa zvonurilor.

comentarii

de Horia Mărieș la 6 februarie 2015 - 13:40

Ba, din contră, activitatea va fi paralizată. Știe Szasz Lorand ce știe.
Toată economia este deja paralizată.
Nimeni nu mai lucră nimic.
De cca o săptămãnă, tot poporul se uită la TV și la dosul apetisant al Elenei Udrea.
Ea trebuia să fie președinta noastră. Așa îi urzise Băse.
Vine ea și ziua de marți cãnd va avea loc arestarea și apoi toată lumea va înceta greva și se va întoarce liniștită la muncă.

de Horia Mărieș la 7 februarie 2015 - 15:25

Apropo de corupție și de potlogării.

Am mai scris pe aici pe la comentarii (postãnd o listă cu 12 exemple de contracte atribuite direct, fără licitație) despre modalitatea preferată de atribuire a contractelor de achizitii publice la Primăria Municipiului Carei și anume prin “Negociere fără anunț de participare. Justificarea alegerii procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare: lucrările / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un ANUMIT OFERTANT”. Această procedură este extrem de convenabilă pentru autoritatea contractantă (sau ptr. demnitarii și funcționarii publici din cadrul Primăriei Municipiului Carei) fiindcă, conform practicii infractionale curente existentă în România (vezi ultimele acțiuni ale D.N.A.) acordă posibilitatea dobãndirii / însușirii unei ȘPĂGI a cărei valoare poate fi cuprinsă uzual intre 10-30% din valoarea contractului, cu anumite excepții, in care șpaga pretinsă de cei din autoritatea contractantă a ajuns pâna la 50% din valoarea contractului (legat de această ultimă afirmație, aștept să fiu contrazis dur și atunci o să pun și eu pe masă niște cazuri concrete).

În cele ce urmează o să fac un mic studiu de caz. O să fac referiri directe la proiectul transfrontalier HURO /1101124/2.1.3. Proiectele tranfrontaliere sunt preferatele primașului fiindcă aduc Primăriei Mun Carei o grămadă de bani de-a moaca și fiindcă oferă condiții propice pentru însușirea unor sume considerabile din banii europeni sub formă de șpagă, prin procedura de atribuire directă a contractelor, fără licitație.

http://www.municipiulcarei.ro/media/images/Proiecte/Proiecte17.pdf

În cadrul proiectului (cooperare primariile din Nyirbátor și Carei, in care Nyirbátor a fost mintea iar Carei pomanagiul), pentru Municipiul Carei șe prevăzuse: 1. Amenajarea și reabilitarea Manejului și 2. Realizarea la castel a unui panoptic cu figuri ale unor personalități istorice.

Doar așa ca titlu informativ, pentru ca să se poată socoti de câcotașii interesați cuantumul potențialei șpăgii (uzuale de 10-30%) se poate reține că partea Primăriei Carei din bugetul proiectui a fost de 675.434 euro. Cârcotașii care sunt mult mai buni la aritmetică decât sunt eu vor putea afla imediat că șpaga potențială pentru acest proiect mirobolant se situa intre 67.543 și 202.629 euro. Un mizilic, o nimica toată.

Eliminãnd datele neesențiale, Anunțul de atribuire a Contractului de Licitatie Publica – Realizarea unui panoptic in cadrul Castelului Karolyi din Carei, comunicat SEAP și implicit Autoritații Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice suna cam așa:

Valoarea Contractului: 70.000 EUR
Castigatorul Licitatiei: SEC-TEX KFT
Anunt de atribuire numarul 134747/21.03.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Carei
Adresa postala: 1 Decembrie 1918 nr.17, Localitatea: Carei, Cod postal: 445100, Romania, Punct(e) de contact: Dorel Petru Oprea, Tel. +40 0261861660, Email: primariacar(at)yahoo.com, Fax: +40 0261861663,
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Realizarea unui panoptic in cadrul Castelului Karolyi din Carei
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 – Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: str. 25 Octombrie nr.1
Codul NUTS: RO115 – Satu Mare
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Realizarea unui panoptic , constand in 6 scene cu 24 figuri din ceara ale unor personaje istorice.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
92312200-3 – Servicii prestate de autori, compozitori, sculptori si artisti independenti (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
70,000EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive legate de protejarea unor drepturi de exclusivitate
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2222 Denumirea: Realizarea unui panoptic in cadrul Castelului Karolyi din Carei
V.1) Data atribuirii contractului 22.02.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SEC-TEXKFT
Adresa postala: str Szegedi nr.2, Localitatea: Budapest, Cod postal: 1139, Hungary, Tel. +36/70-3416041
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 70000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 70000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 306, 460 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Data expedierii prezentului anunt
20.03.2013 12:17

Doar câteva comentarii la informațiile seci prezentate mai sus (informații publice care pot fi găsite de oricine pe Internet dacă se face un simplu search) fiindcă tot nu sunt eu indreptățit și calificat să judec:

1. Valoarea contractului a fost de 70.000 euro, valoare ce depășeste limita legslă a contractelor pentru care Primăria Municipiului Carei putea achizitiona direct, fără licitație. anumite servicii (valoarea limită este de 30.000 euro exclusiv TVA conform OUG 34/2006, actualizata 2014, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, “Art. 19 Autoritatea contractanta achizitioneaza direct produse, servicii sau lucrari, in masura in care valoarea achizitiei, estimata conform prevederilor sectiunii a 2-a a prezentului capitol, nu depaseste echivalentul in lei a 30.000 euro exclusiv T.V.A. pentru fiecare achizitie de produse ori servicii, respectiv a 100.000 euro exclusiv T.V.A. pentru fiecare achizitie de lucrari. Achizitia se realizeaza pe baza de document justificativ.” Deci, Primăria Municipiul Carei a contravenit prevederilor OUG 34/2006.

2. La pct. IV.1.1) din Anunțul de atribuire, Primăria Municipiului Carei a raportat faptul ca Tipul procedurii a fost: Negociere fara anunt de participare. Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare: • Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive legate de protejarea unor drepturi de exclusivitate
Deci, că serviciile “Realizarea unui panoptic , constand in 6 scene cu 24 figuri din ceara ale unor personaje istorice” pot fi furnizate NUMAI DE UN ANUMIT OFERTANT.
Nu fac de loc pasiune pentru figurile de ceară, ba din contră și asta fiindcă eu unul le consider “opere” de artă îndoielnice, de prost gust, adică un kitsch evident. Totuși, a afirma că numai SEC-TEX Kft., din Budapest, Hungary poate realiza acele figuri din ceară este în mod vădit o minciună sfeuntată sau un act de incultură crasă. Inseamnă că la Primăria Municipiului Carei nu s-a auzit incă nimeni, de exemplu, de Muzeele Madame Tussaud din Londra, din Amsterdam, Bangkok, Berlin, Blackpool, Hollywood, Hong Kong, Las Vegas, New York City, Shanghai, Sydney, Vienna, Washington, D.C., Wuhan, Tokyo, Busan (Korea), Beijing, Praga, Singapore, Orlando sau San Francisco. Or mai fi și alte muzee, firme ce confecționează figuri din ceară in lumea sau in Europa asta, nu-mi pierd eu acum vremea cu căutarea lor. Dar, a fost invitată și s-a atribuit contractul, ca de obicei, unei firme prietene primașului, anonimei firma SEC-TEX Kft., din Budapesta, Ungaria cea cu doi salariați ( SEC-TEX Kft.,: Date of the last number of employees data 09/01/2015, Last number of employees data: 2).
Lucru care primașului Kovács Jenö i se pare probabil un lucru absolut normal. Sincer vorbind, eu unul nici n-am dat pe internet de prea multe urme ale firmei SEC-TEX Kft. din Budapesta, dar acest lucru nici nu mă miră, fiindcă n-ar fi exclus să fie și asta vre-o firmă semifantomă. Dar poate n-am căutat destul, adică timp de o săptămãnă.

3. La pct. VI.1) autoritatea contractantă Primăria Municipiului Carei a raportat: “Contractul NU este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare”. Dar proiectul transfrontalier HURO /1101124/2.1.3. oare ce este, el nu a fost finațat din fonduri comunitare? O fi fost finanțat direct din buzunarele cele largi ale primașului și n-am stiut eu!

Doar cele 3 aspecte menționate mai sus, făcută doar după o rapidă și superficială analiză, fără a avea documentele pe masă, conduc la suspiciunea rezonabilă că toate cele ce au fost legate de atribuirea contractului ăsta cu “Panopticul”, cu Contract nr: 2222/2013 Denumirea: Realizarea unui panoptic in cadrul Castelului Karolyi din Carei, nu miros a ceară de albine ci a ceva foarte putred, a infracțiuni penale. Nu inteleg ce rost au avut cele două minciuni evidente de la pct. 2 și 3 de mai sus. Pe acolo la Primaria Carei se minte așa cum se respiră. Adică fără nici o jenö.

Nu este însă treaba mea să fac pe justitiarul. Eu sunt doar cârcotaș, cel care încearcă să-i prindă cu cioara vopsită.

Este treaba Autoritatii Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, Secretariat: 021.311.80.90, Fax: 021.311.80.95, Registratura: 021. 319.95.65 / 123206, E-mail: helpdesk(at)anrmap.ro, E-mail biroul de presa: birouldepres(at)anrmap.ro, Adresa: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, Bucuresti, România, 010873; a Direcției Naționale Antocorupție sau a Serviciilor Teritoriale ale D.N.A; a Instituției Prefectului Satu Mare, a Parchetului de pe lângă Judecatoria Carei, etc. Aceste autorități n-au decåt să șe autosezizeze pe marginea celor semnalate mai sus și dacă vor considera că este necesar, să-și facă treaba pentru care sunt plătite cu bani publci. Atâta tot, nu le cere nimeni nimic ma mult.

Sau, pot eventual să se și scuze, spunând că ei nu citesc niciodată ce se scrie pe la comentariile din BdeC.
Lucru pe care eu unul nu-l cred. Mai există pe lumea asta și Big Brother.

de Horia Mărieș la 7 februarie 2015 - 16:07

Ca să nu las subiectul de mai sus neterminat.
Licitație pentru partea principală a proiectului HURO, manejul.

Achizitie publica – Amenajarea si reabilitarea manejului din cadrul ansamblului Castelul Karolyi din Carei

Anunt de atribuire numarul 173204/20.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
Municipiul Carei
Adresa: 1 Decembrie 1918 nr.17, Localitatea: Carei, Cod postal: 445100, Satu Mare, Romania, Email: primariacar@yahoo.com, Tel.: +40 0261861660, Fax: +40 0261861663
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA
II.1) Denumire contract Amenajarea si reabilitarea manejului din cadrul ansamblului Castelul Karolyi din Carei
II.2) Obiectul contractului Contractul prevede executarea urmatoarelor lucrari: – Lucrari de demolare ruini, – Lucrari de reconstruire a fostului manej prabusit in 2003, facand parte dintr-un ansablul de monumente istorice, regimde inaltime parter, fundatii pahar din beton, pereti din caramida si stalp din beton, sarpanta din lemn, invelitoare din tabla aluminiu.- Lucrari de instalatii sanitare si hidranti interiori, – Lucrari de instalatii de incalzire + CT pe lemne, – Lucrari de instalatii electrice, – Lucrari de reparatii curente la grajdul existent, finisaje interioare si exterioare, – Lucrari de amenajari exterioare, – Organizare de santier.Valoarea estimata a lucrarilor este de 1.884.833, 85 lei (fara TVA). In aceasta valoare nu sunt incluse cheltuielile diverse si neprevazute, aceste cheltuieli nefiind bugetate in cadrul programului transfrontalier.
II.3) Tip contract Lucrari
II.4) CPV 45212314-0 – Lucrari de constructii de monumente istorice sau memoriale (Rev.2)
II.5) Criteriu de atribuire Pretul cel mai scazut
II.6) Invitatie de participare 347981/05.06.2013 16:05
Sectiunea III: ATRIBUIRE
III.1)Numar de oferte primite 2
Valoare estimata totala 1, 884, 833.85 RON
III.2)Lista contracte
Contract
Valoare
10113 / 06.08.2013
1, 858, 889.92RON
Castigator
CUI
Adresa
S.C. TARR & TARR S.R.L
RO 9161159
Str. DARA, nr.89, Satu Mare, 440124, Satu Mare
Total (fara TVA): 1, 858, 889.92RON
Informatii legate de castigator
Ofertant castigator: S.C. TARR & TARR S.R.L
Valoare contract: 1858889.88 RON

– De ce au fost numai doua firme concurente, atunci cãnd este bătaie mare si concurență f. mare pe piața antreprenorilor constructori in județul Satu Mare, eu unul nu știu. Stiu doar ca toți consteuctorii aleargă cu limba scoasă după lucrări.

– De ce a câstigat firma TARR, fIrmă binecunoscută ca fiind firmă prietenă primașului, eu unul chiar nu știu.
N-am avut acces la documentele licitației.

Poate știu alți careieni, care sunt mult mai in temă decât sunt eu.

de Horia Mărieș la 7 februarie 2015 - 19:24

Rețeta infracțională a șpăgii rezultată din licitațiile trucate. Aplicată mai mult ca sigur și la Primăria Mun. Carei.
Corupția este, fără nici un dubiu, transpartinică și transfrontalieră (adică metoda se poate aplica și la proiectele HURO, sau mai ales la alea, fiindcă sunt mai bănoase).

http://www.gandul.info/stiri/reteaua-bani-pentru-partid-cum-se-face-o-licitatie-trucata-in-romania-schema-spagii-13806433

de Horia Mărieș la 7 februarie 2015 - 21:48

Să nu-mi spuneți că nu ințelg bine limba romãnă, sau că lucrurile nu se leagă.

Cititi vă rog următoarea propozție din Anunțul de atribuire de mai sus, către TARR & TARR, a lucrării “Manejul”.

La pct. II.2) Obiectul contractului figura (în listă) pozitia “Lucrări de reparații la grajdul existent, finisaje interioare și exterioare”.
Dacă eu ințeleg bine romãnește, atunci la finalizarea lucrărilor contractate (dacă nu mă inșel, termenul final a fost luna august 2014) firma TARR trebuie să termine și reparațiile la GRAJDUL EXISTENT. Știu sigur, findcă am făcut și eu poze in toamna trecută pe acolo cu “șantierul grajdului” si că abia in toamnă se apucase TARR să repare GRAJDUL EXISTENT. Poate să mă contrazică cineva? Abia aștept, ca să-i spun și în față că este un mincinos nerușinat.

Pe de altă parte, In ședința CL din data 3 decembrie 2014 a apărut o dispută privind ințelesul noțiunilor de “grajd” și “manej, etapa 2, tronson D”, asta cu ocazia introducerii pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privin finanțarea ” Amenajarii şi reabilitarii manejului din cadrul Castelului Karolyi din Carei,Faza 2,Tronson D”, lucrare in valoare de cca 300.000 lei (circa 67.000 euro).
Niște detalii legate de acest subiect aici:

https://www.buletindecarei.ro/2014/12/codul-fiscal-ignorat-la-carei-de-primar-lucrari-executate-inainte-de-obtinerea-aprobarii-cl.html

Eu abia acum ințeleg cum au decurs de fapt lucrurile.

1. Firma TARR trebuia să finalizeze proiectul transfrontalier HURO numit “Manejul”, inclusiv repararea interioară a GRAJDULUI, conform contractului 10113/06.08.2013 în luna august 2014. N-a făcut acest lucru dar a încasat banii. Nu știu cåți, fiindcă desi era obligată de practica și regulamentele proiectelor trnasfrontaliere, Primăria Municipiului Carei nu a publicat pe nicăieri, cu atat mai puțin pe site-ul propriu, asa cum zice legea, bugetul proiectului, sumele platite executanților. etc. Primaria Nyirbator, la care lucrează oameni cinstiți și nu șnapani, a publicat bugetul proiectului, partea care i-a revenit ei, la sfârșitul lunii decembrie 2013.

2. Primaria Mun. Carei s-a “lăsat” păcalită de firma TARR și a inghițit gălușca, adică s-a trezit cu GRAJDUL nereparat (exterior și interior) deși nepoata de grăjdar, profitoarea de fapt, prin Asociația Equus, a banilor comunitari, dădea interviuri optimiste în presa locala online de limbă maghiară privind foarte bunul mers al lucrârilor. Primăria s-a lăsat “păcălită”, doar dacă nu cumva n-a fost chiar complice la găinăria firmei TARR.

3. Cãnd cei de la Primaria Carei au realizat că sunt in plop cu repararea “grajdului” fiindcă TARR i-a tras în piept; au înghițit, posibil complice, gălușca fierbinte pe care le-a servit-o firma “prietenă” și au scos pe piață, pentru amețirea credulilor și naivilor, minunăția numită “Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor la obiectivul de investiţii:,,Amenajarea şi reabilitarea manejului din cadrul Castelului Karolyi din Carei,Faza 2,Tronson D,,, potogărie introdusă pe ordinea de zi a şedintei din data de 3 decembrie 2014, aceast iscând controverse și datorită faptului că lucrarea a fost încredintata firmei TARR inainte de a fi supusă aprobarii Consiliului Local. Cãnd proiectul era supus aprobării CL, firma TARR lucra deja în draci la GRAJD. Chestia asta pute de la o poștă a penal, nu vi se pare? Fiindcă Primaria a contractat și a plătit de fapt DE DOUĂ ORI firmei TARR aceeași lucrare?

Considerațiile de mai sus sunt simplele mele deducții, după ce am încercat să pun cap la cap anumite amănunte ale tărășeniilor Primariei Carei legate de firma TARR. Sigur că da, pot fi contrazis, eventual cu documente, dacă eu n-am dreptate. Chiar aștept să fiu contrazis, ca sâ văd unde am greșit in simplele mele deducții de mai sus. Credeți că voi fi contrazis? Eu cred că nu. Mai ales fiindcă până acum acest lucru nu mi s-a întãmplat niciodată. Toți cei din Primăria Mun. Carei tac ca porcul în păpușoi în astfel de cazuri. Și cred că o să tacă la fel și in continuare.

Foarte bine, este treaba lor, n-au decãt să tacă, fiindcă se pare că dânșii preferă să dea cu subsemnatul in fața procurorilor decât să se ia în gură, pe aici pe la comentariile din BdeC, cu mine.

de Horia Mărieș la 8 februarie 2015 - 05:57

Nu zic eu cele relatate mai jos, le-a scris Mihai Bledea într-un articol intitulat “Liviu Dragnea, legat de afacerile din Satu Mare”, publicat în Cotidianul în ziua de vineri 26 iulie 2013.

După victoria USL la alegerile locale din iunie 2012, când în judeţul Satu Mare au fost câştigate funcţiile cheie din administraţia publică locală, respectiv funcţiile de preşedinte al Consiliului Judeţean (CJ), prin Adrian Ştef (PNL, acum pe post de traseist la PLR), vicepreşedinte al CJ, prin Mircea Govor (PSD) şi primar al municipiului Satu Mare, prin Dorel Coica (PSD), Liviu Dragnea, actualmente vicepremier al guvernului şi preşedinte executiv al PSD, pe atunci, secretar general al PSD, a pus la cale mai multe afaceri cu mai-marii Sătmarului şi cu fostul ministrul liberal al Transporturilor, Ovidiu Silaghi (acum la PLR) cumnatul lui Ştef.
În a doua parte a anului 2012, grupul celor patru a sprijinit cu lucrări de construcţii firma SC Tehnic Asist SRL Botoşani, care se pare că a finanţat la negru cu suma de 200.000 lei campania electorală a USL Satu Mare pentru referendumul de demitere a preşedintelui Băsescu din 29 iulie 2012. Această firmă s-a aciuat la Satu Mare cu concursul vicepreşedintelui CJ Mircea Govor, care a sprijinit-o să câştige multe din lucrările de reabilitare drumuri din municipiul şi din judeţul Satu Mare, precum şi lucrări de deszăpezire. Govor este prieten apropiat cu patronul acestei firme, Mirel Vlas, care îl vizitează frecvent la birou şi la domiciliu. Conform unor dezvăluiri făcute de Realitatea TV în emisiunea “Deschide Lumea” din 18 iulie 2013 firma SC Tehnic Asist Botoşani a beneficiat de lucrări în valoare de 20 milioane euro din partea Consiliului Judeţean Satu Mare. Este de semnalat că, în cursul anului 2012, firmei botoşăneane i-au fost atribuite de Consiliul Judeţean Satu Mare lucrări de reabilitare drumuri în valoare de 4 milioane de euro, fără să fie organizate licitaţii, doar pe bază de comandă şi angajament de plată, întrucât în vremea respectivă Consiliul Judeţean SM nu dispunea de fondurile necesare. Principalele lucrări au fost executate în comunele Medieşu Aurit, Turţ, Socond, Călineşti-Oaş şi în oraşul Ardud. Preşedintele Ştef a beneficiat de mai multe ori de avionul patronului firmei Tehnic Asist, cu care s-a deplasat la întruniri politice la Bucureşti sau la Murighiol, în judeţul Tulcea, precum şi la meciul de fotbal CFR Cluj – Manchester United.

În primăvara anului 2013, Liviu Dragnea a strâns legăturile cu partenerii săi politici şi de afaceri din judeţul Satu Mare, preluând interimar funcţia de preşedinte al Organizaţiei judeţene Satu Mare a PSD. În data de 21 iunie 2013, la recomandarea sa şi cu sprijinul său substanţial, preşedinte al PSD Satu Mare a fost desemnat amicul său Mircea Govor. Tot atunci, firma sa de casă din Alexandria, SC TelDrum SA, a câştigat licitaţia pentru cea mai mare lucrare de reabilitare drumuri din judeţul Satu Mare, aşa-zisa Autostrada Ţării Oaşului, cu o lungime de 28,4 km, care include traseul DJ 107 L (Negreşti-Oaş – Bixad – Călineşti-Oaş – Gherţa Mică – Turţ – Drumul European E81 (Satu Mare – Halmeu). Licitaţia a fost organizată de Consiliul Judeţean Satu Mare, la care responsabil cu investiţiile, deci şi cu organizarea licitaţiilor, este nimeni altul decât vicepreşedintele Mircea Govor. La licitaţie au fost înscrise zece firme ofertante, dar ceilalţi nouă concurenţi ai TelDrum au fost eliminaţi pe motive de neîndeplinire a condiţiilor. Finanţarea lucrării era asigurată de guvern prin fonduri europene, iar o cotă era asigurată prin cofinanţare de către Consiliul Judeţean. Dragnea a devenit astfel copărtaş şi la finanţare, deţinând şi portofoliul de ministru al Dezvoltării Regionale, care asigură administrarea fondurilor europene. Valoarea contractului atribuit TelDrum pentru Autostrada Ţării Oaşului a fost de 48.328.021,39 lei, inclusiv TVA din care 38.363.639,33 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 9.207.273,44 lei a reprezentat-o valoarea lucrărilor aferente obiectivului de investiţie „Modernizarea infrastructurii drumurilor judeţene în judeţul Satu Mare – DJ 109 L Negreşti Oaş – Turţ”, iar 610.571,47 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 146.537,15 lei, a reprezentat-o valoarea lucrărilor aferente obiectivului de investiţie „Pod km 29+031 – Turţ, peste râul Turţ”.
Prin luna iulie 2013 au fost reîncepute lucrările pentru Autostrada Ţării Oaşului, sub auspiciile firmei TelDrum. Până atunci mai lucrase, după o licitaţie din anul 2011, firma SC Drumeţul SRL Certeze în asociere cu SC Cross Land. Principala concurentă a acestor firme a fost SC Tehnic Asist Botoşani, care a contestat licitaţia la CNSC şi în justiţie, dar nu a obţinut câştig de cauză. SC Drumeţul SRL a demarat lucrările în 2011 şi a continuat în 2012, dar a fost obstrucţionată permanent de către vicepreşedintele Mircea Govor, care era de-a dreptul furios că Autostrada Ţării Oaşului nu a fost câştigată de firma sa protejată, atât prin impunerea de noi condiţii, cât şi prin neefectuarea plăţilor pentru lucrările executate. În prima parte a anului 2012, ca urmare a presiunilor vicepreşedintelui Govor, Consiliul Judeţean a reziliat contractul cu SC Drumeţul SRL, după ce această firmă realizase 30% din lucrare.
După preluarea abuzivă a afacerii de către TelDrum, lucrările au fost realizate de firme din zonă, probabil ca asociați sau sub antrepriză. Astfel, pe raza comunei Turţ a lucrat SC Tehnic Asist, pe raza comunei Gherţa Mică a lucrat SC Tarr Const SRL Livada, iar pe tronsonul Negreşti-Oaş – Bixad firma Alfa Rom SRL. Se poate spune că şefii Consiliului Judeţean şi-au primit şi ei părticica, având în vedere că este de notorietate faptul că firma Tehnic Asist era protejată de vicepreşedintele Mircea Govor, iar firma SC Tarr Const SRL era protejată de preşedintele Adrian Ştef şi de cumnatul său Ovidiu Silaghi.

După introducerea (cam lungă) de sus, oare mai trebuie să ne mirăm de faptul că firme ca TARR, Tehnic Assist, Marconst (protejată de UDMR), Dominium, etc. au obținut lucrări atribuite de Primăria Municipiului Carei ?

Oare de ce mai trebuie să ne mirăm, atunci când constatăm că in aceste zile, unor politicieni de vãrf ca Hrebenciuc, Videanu, Udrea, Borbely, etc. li se netezește încet, dar foarte sigur, drumul spre pârnaie? Eu zic că nu mai trebuie să ne mirăm prea tare de cele pe care le-am constatat că s-au intâmplat în sfera atribuirii contractelor de lucrări și servicii la Primăria Municipiului Carei, fiindcă acest mod de lucru este deja o “legitate”.
Corupția, care este în mod clar transpartinică, s-a manifestat și se mai manifestă incă, mai ales prin complicitatea fetidă dintre lumea afacerilor și lumea politicienilor, atât la nivel central cât și la nivel județean sau la nivel local. Deci inclusiv la Carei.

Lasati un comentariu