Stimularea angajatorilor ce încadrează studenţi şi elevi

• publicat la: 19 February 2015
Stimularea angajatorilor ce încadrează  studenţi şi elevi

Conform Legii nr. 72/2007 actualizată, privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor, angajatorii care încadrează în muncă elevi şi studenţi pe perioada vacanţelor beneficiază, pentru fiecare elev şi student, de un stimulant financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă în vigoare, prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.

Perioada maximă de acordare a stimulentului financiar este de 60 de zile lucrătoare în anul calendaristic respectiv.Pentru a beneficia de stimulentul menţionat, angajatorii încheie cu Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Satu Mare o convenţie în termen de 30 de zile de la data angajării.

În vederea încheierii convenţiei, angajatorii depun la agenţie o cerere însoţită de următoarele documente:

-tabelul nominal cuprizând elevii şi studenţii încadraţi;

-actul de identitate al elevului sau studentului;

-copia contractului de muncă;

-adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ prin care se atestă că persoana are statut de elev sau de student şi urmează cursurile într-o formă de învăţământ de stat sau particular, înfiinţată potrivit legii, cuprinzând şi precizarea expresă a perioadei de vacanţă.

-declaraţie pe propria răspundere că angajatorul nu se regăseşte în una din următoarele situaţii:

-a încadrat în muncă elevi şi studenţi anterior datei de începere a vacanţelor stabilite potrivit  Legii, pentru elevii şi studenţii respectivi;

-au beneficiat, pentru elevii şi studenţii respectivi, de stimulente financiare pentru o perioadă de 60 de zile lucrătoare în cursul anului calendaristic.

Angajatorii  interesaţi să beneficieze de aceste stimulente se pot adresa pentru informaţii la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Satu Mare, strada  I. Ghica, nr.36.

comentarii

de dimitriu radu mihai la 20 February 2015 - 06:10

este un lucru foarte bun ,ca si tinerii sa aiba un loc unde sa castige niste parale.Dar eu imi pun intrebarea numai tinerii sa aiba aceste facilitati alau eminteri foarte bune,ceicare au 50 de ani ce fac stau acasa ssi……….?Pentru ei nu sunt solutii ca eu asa stiu o fi tineri tineri dar cine nu are batrani sa isi cumpere!Succes tinerilor si sa fie serioasi pentru ca alminteri patroni nu va fac hatarul si uite asa zic:NU MAI SUNT TINERII DE ALTA DATA!

Lasati un comentariu