15 martie – Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor. Consumatorii sfătuiţi să-şi apere drepturile

• publicat la: 13 March 2015
15 martie – Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor. Consumatorii sfătuiţi să-şi apere drepturile

15 martie reprezintă Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor, tema anului 2015 fiind “Dreptul consumatorilor la hrană sănătoasă”. În acest sens, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Satu Mare a organizat o conferinţă de presă, eveniment ce a avut loc vineri, 13 martie 2015, la sediul acestuia.

Maria Pinter,cms sef, a atras atenţia tuturor consumatorilor din judeţ că, potrivit legislaţiei în vigoare, cetăţenii, persoane fizice, în calitate de consumatori, au o serie de drepturi garantate de lege pe care trebuie să şi le cunoască. Este vorba despre dreptul de a fi protejat împotriva riscului de a achiziţiona un produs sau de a li se presta un serviciu care ar putea să le prejudicieze viaţa, sănătatea, securitate ori să le afecteze drepturile şi interesele legitime; de a fi informaţi complet, corect şi precis asupra caracteristicilor esenţiale ale produselor şi serviciilor, astfel încât decizia pe care o adoptă în legătură cu acestea să corespundă cât mai bine nevoilor lor; de a avea acces la pieţe care le asigură o gamă variată de produse şi servicii de calitate; de a fi despăgubiţi pentru pagubele generate de calitatea necorespunzătoare a produselor şi serviciilor, folosind în acest scop mijloacele prevăzute de lege şi de a se organiza în asociaţii de consumatori, în scopul apărării intereselor lor.

În anul 2014 la Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor  Satu Mare  s-au înregistrat  49 de reclamaţii şi au vizat următoarele aspecte  :

Peşte file Pangasius  cu  diferenţa la cantitatea netă, iaurt caise  cu urme de mucegai ,lapte consum impropriu consumului uman, lapte praf  pentru copii cu diferenţa preţ, biscuiţi de casă cântăriţi cu cutia ambalaj, pâine cu corpuri străine ,suc  şi bere  cu DDM  depăşit, cârnaţi de casă impropriu consumului uman, preţuri diferite la casă faţă de raft la ciuperci proaspete ,  lipsa etichetare produse şi lipsa afişare preţuri , condiţii igienice improprii în unităţi  de cazare tip pensiune, lipsa autorizare activităţi tip Bar, calitatea precară a serviciilor de alimentaţie publică  în unităţi de tip Restaurant , livrare  la domiciliu Pizza cu corpuri străine, etc.

În urma deficienţelor constatate au fost retrase din circuitul uman , 28 de operatori economici fiind sancţionati contravenţional cu amenzi în valoare de  215.550 lei.

De la începutul anului  2015 până în prezent, la Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor  Satu Mare  s-au înregistrat  8 reclamaţii  la următoarele  produse: carne tocată  de pui  congelată cu pene şi cotoare de pene ( depistate la un magazin din Timişoara), muşchiuleţ de porc neconform calitativ şi urât mirositor ,tooritzi  mixt seminţe cu DDM depăşite.

Consumatori  trebuie să fie atenţi atunci când cumpără  un produs sau  nu li se prestează un serviciu  de calitate  şi  să ia atitudine .

Ca prim pas în apărarea drepturilor  lor  consumatorii trebuie  sa aducă la cunoştiinţa  vânzătorilor/ prestatorilor de servicii  ÎN SCRIS  orice nemulţumire legată de produsele /serviciile achiziţionate  şi doar în cazul în care le-au fost lezate  drepturile să se adreseze instituţiilor competente .

În cazul în care depuneţi reclamaţie trebuie să ştiţi : 

Cum se depune o reclamatie
Ce este o reclamaţie / sesizare?

“Prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi şi instituţii publice”, conform art. 2 din O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.


Cine poate depune o reclamaţie la ANPC?

„Consumatorul – orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale ”, conform art. 2, pct. 2 din O.G. nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată.

- Reclamaţiile şi sesizările adresate ANPC pot fi depuse doar de către consumatori persoane fizice.

- Divergenţele între operatorii economici nu intră în sfera de competenţă a Autorităţii Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor.
„Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează”, conform art. 7 din O.G. nr. 27/2002. 

Cum depuneţi o reclamaţie?

Vă rugăm să apelaţi la această modalitate numai după ce încercaţi să rezolvaţi amiabil problema cu operatorul economic care a comercializat produsul sau a prestat serviciul.
În situaţia în care nu aţi ajuns la o înţelegere cu vânzătorul sau cu administratorul unităţii, atunci aveţi dreptul să depuneţi o reclamaţie la Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor.
Primirea reclamaţiilor de la consumatori se face la sediile Comisariatelor Judeţene pentru Protecţia Consumatorilor sau la Comisariatul pentru Protecţia Consumatorilor al Municipiului Bucureşti, in functie de raza teritoriala in care isi desfasoara activitatea operatoruleconomic.
Conform prevederilor legale reclamaţiile şi sesizările se fac în format scris sau în format electronic şi se transmit prin poştă clasică sau electronică la sediile comisariatelor judeţene sau se depun personal.

Reclamaţia sau sesizarea se face în nume personal.

Reclamaţia/sesizarea dumneavoastră se rezolvă în termenul legal (conform prevederilor O.G. nr. 27/2002), cu conditia ca aceasta să fie însoţită de toate documentele probatorii, respectiv factura fiscală, bon fiscal sau chitanţa, contract, certificat de garanţie sau alte documente, după caz.

Reclamaţiile dvs. pentru a putea fi instrumentate de către comisarii din cadrul Comisariatelor Judeţene trebuie să îndeplineasca condiţiile prezentate mai sus. În caz contrar acestea se clasează din lipsa de informaţii.

Lasati un comentariu