Acordarea de servicii şi subvenţii angajatorilor conform Legii 76/2002

• publicat la: 18 martie 2015
Acordarea de servicii şi subvenţii angajatorilor conform Legii 76/2002

 

În baza Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor de şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Satu Mare acordă o serie de servicii angajatorilor: mediere, consiliere, formare profesională,consultanţă, în vederea creării de locuri noi de muncă.Prin compartimentele funcţionale ale agenţiei se asigură relaţia directă cu agenţii economici pentru a fi informaţi cu privire la subvenţiile de care pot beneficia în baza Legii nr.76/2002.

Angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ sunt scutiţi, pe o perioadă de 12 luni, de plata contribuţiei datorate la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferentă absolvenţilor încadraţi, şi primesc lunar, pe această perioadă, pentru fiecare absolvent:

a)contravaloarea indicatorului social de referinţă in vigoare la data incadrării in muncă, pentru absolventii ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de arte si meserii;
b) o sumă egală cu de 1,2 ori valoarea indicatorului social de referinţă, in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii de invatamant secundar superior sau invatamant postliceal;
c)  o sumă egală cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării în muncă,  pentru absolvenţii de învăţământ superior.

 Măsurile de stimulare amintite nu se acordă pe o perioadă în care raporturile de muncă sau de servicii sunt suspendate.

Angajatorii care beneficiază de aceste subvenţii acordate pentru încadrarea absolvenţilor de învăţământ sunt obligaţi prin lege să menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale acestora cel puţin 18 luni de la data încheierii.

Lasati un comentariu