Amenzi usturătoare pentru cei care ard ilegal miriştile

• publicat la: 18 martie 2015
Amenzi usturătoare pentru cei care ard ilegal miriştile

Deoarece  primăvara a sosit şi proprietarii de terenuri agricole, persoane fizice sau juridice, încep să execute lucrări de curăţire a pajiştilor şi a resturilor vegetale uscate  de pe terenurile arabile şi în multe locuri s-au semnalat distrugerea acestora prin incendiere,  Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare reaminteşte populaţiei şi agenţilor economici faptul că, în conformitate cu OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului cu modificările şi completările ulterioare, art. 94 alin.1, lit. n) “deţinătorii legali de terenuri nu ard miriştile, stuful, tufărişurile sau vegetaţia ierboasă fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă”.

În cazul arderii miriştilor acceptul APM Satu Mare se eliberează numai dacă solicitantul prezintă un act doveditor de la Direcţia Fitosanitară Satu Mare privind prezenţa bolilor sau dăunătorilor de carantină fitosanitară pe terenurile ce fac obiectul solicitării şi  care să specifice că arderea miriştei se impune ca singura măsură de carantină fitosanitară eficientă pentru prevenirea răspândirii acestor boli sau dăunători de carantină.

Încălcarea acestei prevederi  constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei (RON) la 6.000 lei (RON), pentru persoane fizice, şi de la 25.000 lei (RON) la 50.000 lei (RON), pentru persoane juridice.

 Incendierea miriştilor, stufului, tufărişurilor şi vegetaţiei ierboase din ariile naturale protejate şi de pe terenurile supuse refacerii ecologice constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă penală de la 30.000 lei (RON) la 60.000 lei (RON) dacă au fost de natură să pună în pericol viaţa ori sănătatea umană, animală sau vegetală .

Toţi fermierii care solicită plăţi directe pe suprafaţă, plăţi de agromediu, sprijin pentru zonele defavorizate etc, conform prevederilor Ordinului nr. 30/2010 pentru aprobarea bunelor condiţii agricole şi de mediu în România, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia de a nu arde miriştile şi resturile vegetale pe terenurile arabile (măsura GAEC-5) şi de a nu arde vegetaţia pajiştilor permanente (măsura GAEC- 8).

            Incendierea miriştilor, stufului, tufărişurilor  sau a vegetaţiei ierboase determină pe de o parte creşterea poluării aerului prin creşterea concentraţiilor gazelor cu efect de seră care contribuie la fenomenul de încălzire globală, iar pe de altă parte determină scăderea  fertilităţii solurilor, prin reducerea conţinutului optim de materie organică în sol şi scăderea biodiversităţii prin moartea unor specii de floră şi faună sălbatică  .

Lasati un comentariu