Indemnizaţia de şomaj

• publicat la: 16 March 2015
Indemnizaţia de şomaj

Indemnizatia de somaj se acorda persoanelor prevazute la art.17, din Legea 76/2002 cu modificările si complectarile ulterioare, de la data : incetarii raporturilor de munca; incetarii mandatului pentru care au fost numite sau alese;

incetarii calitatii de membru cooperator; incetarii contractului de asigurare pentru somaj;

incetarii motivului pentru care au fost pensionate;

incetarii motivului pentru care au fost  suspendate raporturile de munca sau de serviciu;

expirarii duratei sau desfacerii contractului militarilor angajati pe baza de contract; ramanerii definitive a hotararilor judecatoresti, daca cererea este inregistrata la agentia pentru ocuparea fortei de munca in termen de 10 zile de la aceasta data. Daca cererea este inregistrata dupa expirarea termenului de 10 zile, dar nu mai  tarziu de 12 luni de la data prevazuta, indemnizatia de somaj se acorda incepand cu data inregistrarii cererii.

Indemnizatia de somaj se acorda somerilor pe perioade stabilite diferentiat, in functie de stagiul de cotizare dupa cum urmeaza:

a)      6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin un an;

b)      9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 5 ani;

c)      12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani;

Cuantumul indemnizatiei de somaj este o suma acordata lunar si in mod diferential, in functie de stagiul de cotizare, dupa cum urmeaza:

a)    75% din valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data stabilirii acestuia, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin un an;

b)   Suma prevazuta la lit.a) la care se adauga o suma calculata prin aplicarea asupra mediei salariului de baza lunar brut pe ultimile 12 luni de stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diferentiate in functie de stadiul de cotizare respectiv:

-         3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 3 ani;

-         5% pentru persoanele cu un stadiu de cotizare de cel putin 5 ani;

-         7% pentru persoanele cu un stadiu de cotizare de cel putin 10 ani;

-         10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 20 de ani.

Pentru persoanele care au fost asigurate in baza unui contract de asigurare pentru somaj, la determinarea sumei calculate prin aplicarea unei cote procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare, se va avea in vedere venitul lunar declarant in contractual de asigurare pentru somaj.

Lasati un comentariu