ISU recrutează candidaţi pentru şcolile de pompieri

• publicat la: 28 April 2015
ISU recrutează candidaţi pentru şcolile de pompieri

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) „Someș” Satu Mare recrutează, în această perioadă, absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat pentru admiterea în instituțiile de învățământ care formează personal pentru nevoile Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

Persoanele interesate se pot prezenta pentru detalii sau pentru a depune cererile de înscriere la Biroului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Someș”, de pe strada Fabricii, numărul 35 din localitatea Satu Mare, până pe data de 29 mai, pentru Facultatea de Pompieri, iar pentru Școala de Subofițeri – până la data de 7 august.
Durata studiilor este de patru ani pentru instituția de învățământ superior, iar pentru elevii Școlii de Pompieri, durata este de numai doi ani.
Candidații trebuie să aibă cetățenia română și domiciliul în România; să cunoască limba română scris și vorbit; să aibă capacitate deplină de exercițiu; să fie declarați „apt” din punct de vedere medical, fizic și psihic; să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți în cursul anului în care participă la concurs; să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise și practicate în societate; să nu aibă antecedente penale, sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea; să nu fi fost destituite dintr-o funcție publică în ultimii 7 ani; nu au desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege; să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniți în anul participării la concurs; să fi obținut la purtare, pe durata studiilor liceale, media generală de minimum 8 (opt); să nu fi fost exmatriculați, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituție de învățământ; să aibă înălțimea de minimum 1,65 m bărbații și 1,60 m femeile.
Tinerii absolvenți de liceu care doresc să urmeze studii de specialitate pentru a deveni pompieri trebuie să știe că pot opta pentru Facultatea de Pompieri și pentru Școala de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” din localitatea Boldești, județul Prahova.
Pentru sesiunea din acest an au fost scoase la concurs un număr de 175 locuri, dintre care 50 sunt la Facultatea de Pompieri, unde se pot înscrie numai bărbați și un număr de 125 locuri la Școala de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești.
Totodată, pentru informații referitoare la graficul admiterii, datele de prezentare, valoarea taxei de înscriere, etapele și probele de concurs, tematică și bibliografie, pot fi accesate și adresele www.academiadepolitie.ro, www.scoaladepompieri.ro.

Lasati un comentariu