Solicitare de oferte de achiziţionare servicii de pază

• publicat la: 1 April 2015
Solicitare de oferte de  achiziţionare servicii de pază

JUDEŢUL SATU MARE,

prin CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE,

cu sediul în Municipiul Satu Mare, P-ţa 25 Octombrie nr. 1, jud. Satu Mare,

Organizează prin procedura „solicitare de oferte” achiziţionarea serviciilor de pază la obiectivele: I.S.U. „Someş” Satu Mare şi C.M.J. Satu Mare.

Condiţiile de desfăşurare a procedurii: sunt prevăzute în Caietul de sarcini care poate fi obţinut gratuit la sediul Consiliului  Judeţean  Satu Mare, et. 6, cam. 3, în ziua de 07.04.2015 între orele 8 şi 16.

Informaţii suplimentare: tel. 0261-805129, 0261-805140.

 

Preşedinte,

Ştef Mihai Adrian

Lasati un comentariu