Tu ştii ce drepturi ai? – o campanie pentru elevi

• publicat la: 27 aprilie 2015
Tu ştii ce drepturi ai? – o campanie pentru elevi

Consiliul Naţional al Elevilor va desfăşura în perioada aprilie-iunie o campanie online de informare a elevilor referitoare la drepturile acestora, intitulată “Tu stii ce drepturi ai ?”.

O dată pe săptămână, un drept din statutul beneficiarilor primari ai educației, prevăzut în cadrul Regulamentului de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar va fi abordat şi explicat intr-o manieră accesibilă tinerilor. Elevii pot accesa informațiile urmărind , pe întriga perioadă de derulare a campaniei, paginile de promovare ale Consiliilor Școlare, Județene, Regionale dar şi pagina principală a Consiliului Elevilor (consiliulelevilor.org ) si wedu.ro .

Consiliul Naţional al Elevilor dorește ca prin implementarea acestui proiect în unitățile de învațământ de pe teritoriul României să reușească sa îmbunătățească sistemul educațional, făcându-i pe toți tinerii implicați in actul educațional să iși cunoască mai bine drepturile si îndatoririle. Astfel, Consiliul Elevilor consideră că o informare corecta a elevilor, părinților si cadrelor didactice va ajuta la relaționarea dintre toate părțile implicate, putând fi evitate posibile încălcări ale regulamentului şi gestiona mai bine eventualele inconveniente.

Preşedintele Consiliului Naţional al Elevilor, Horia Oniţa declară :
,,Faptul că ne aflăm la mai bine de patru luni de la intrarea în vigoare a noului Regulament și că o bună parte din  elevii din România  nu doar că nu cunosc prevederile acestuia, dar nici faptul că există un nou document ce stabilește drepturile și obligațiile elevilor este alarmant. Pilonii actului educațional și principiile sale, așa cum reies din art. 3 al Legii Educației Naționale, nu se vor fundamenta în sistemul de învățământ din România până în momentul în care beneficiarii direcți nu vor fi informați de drepturile și obligațiile lor cât și de natura, scopul, mecanismele sistemului educațional. Din această cauză, am considerat necesar să demarăm o campanie în care elevilor să le fie prezentate în mod accesibil drepturile garantate și să știe să reclame orice încălcări ale acestora

Lasati un comentariu