Cum pot beneficia de serviciile AJOFM Satu Mare absolvenții promoției 2015

• publicat la: 12 mai 2015
Cum pot beneficia de serviciile AJOFM Satu Mare absolvenții promoției 2015

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare vine în sprijinul absolvenților promoției 2015 cu informații privind piața muncii din județ, țară și străinătate, referitoare la locurile  de muncă existente, oferta de calificare, precum și posibilitatea de a beneficia de ajutor de șomaj.

A.J.O.F.M. te ajută dacă: te înregistrezi la agenție, ori la alți furnizori specializați pentru stimularea ocupării forței de muncă, acreditați în condițiile legii.

Tinerii absolvenți beneficiază de: informare și consiliere profesională; mediere pentru identificarea unui loc de muncă; formare profesională gratuită prin programe care asigură inițierea, calificarea, recalificarea, perfecționarea, specializarea; facilități financiare.

Absolvenții pot beneficia de indemnizație de șomaj dacă: în termen de 60 de zile de la absolvire s-au înregistrat la agenția pentru ocuparea forței de muncă din raza de domiciliu sau reședință sau la un furnizor specializat sau acreditat; nu a reușit să se încadreze în muncă potrivit formării profesionale; nu urmează o formă de învățământ la data solicitării dreptului; nu realizează venituri sau realizează din activități autorizate potrivit legii venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință în vigoare.

Documentele necesare înscrierii la A.J.O.F.M. sunt următoarele: carte de identitate; adeverință de la medicul de familie, cu mențiunea că este apt pentru muncă ori că are eventuale restricții medicale; actul de absolvire a formei respective de învățământ .

Lasati un comentariu