Reprezentanţii elevilor sprijină demersurile de reducere a comisiilor şcolare

• publicat la: 30 mai 2015
Reprezentanţii elevilor sprijină demersurile de reducere a comisiilor şcolare

Consiliul Elevilor sprijină în principiu iniţiativa Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ ( FSLI) de a solicita Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice să desfiinţeze comisiile din şcoli, pentru a debirocratiza sistemul de învăţământ.

Actualmente, în baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar, zeci de comisii şcolare îşi desfăşoară activitatea în şcolile româneşti, fără a exista un rezultat concret privind măsurile, procedurile, discuţiile din cadrul multor comisii. În plus, multe dintre acestea se întrunesc foarte rar şi doar birocratizează sistemul de învăţământ, încărcându-l cu proceduri greoaie, lipsite de eficienţă.

Totuşi, anumite comisii, precum comisia de monitorizare a actelor de violenţă, au un impact pozitiv şi merită a fi menţinute cu o componenţă şi proceduri regândite. Structura reprezentativă a elevilor la nivel naţional propune reducerea numărului de comisii şcolare la maximum 10 comisii, decise la nivel naţional. De asemenea, subliniem importanţa existenţei unui reprezentant al elevilor în toate comisiile din cadrul unităţii de învăţământ. Elevul, ca beneficiar direct al sistemului de învăţământ, este cel mai vizat de către deciziile luate în cadrul comisiilor iar astfel opinia lui ar trebui să reprezinte un punct de referinţă. Altfel, şcoala nu mai are în nici un caz pe elev ca beneficiar ţintă.

Având în vedere actualele propuneri de modificări ale Legii Educaţiei Naţionale şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar, Consiliul Elevilor îşi exprimă încrederea în colaborarea dintre Ministerul Educaţiei şi actanţii sistemului de învăţământ, pentru realizarea unor noi acte ce să vină în identificarea şi îndeplinirea nevoilor elevilor români.

Lasati un comentariu