Ajutor de şomaj pentru absolvenţii din 2015

• publicat la: 10 iunie 2015
Ajutor de şomaj pentru absolvenţii din 2015

Absolventii promotiei 2015 ai institutiilor de invatamant gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal, sau superior, de stat ori particular, autorizat  sau acreditat in conditiile legii pot beneficia de ajutor de somaj , daca se inregistreaza la AJOFM Satu Mare sau punctele teritoriale in a caror raza teritoriala isi au domiciliul  in termen de 60 de zile de la data absolvirii studiilor, ca si persoana in cautarea unui loc de munca .

IN INTERVALUL DE 60 DE ZILE DE LA ABSOLVIRE persoanele in cautarea unui loc de munca vor depune la A.J.O.F.M  urmatoarele acte;

Actul de absolvire a formei de invatamant in original si copie;

Adeverinta medicala din care sa rezulte ca este apt de munca;

Cartea de identitate in original si copie.

In sensul legii, data absolvirii studiilor este data de intai a lunii urmatoare celei inscrise in diploma sau dupa caz,in certificatul de studii eliberat de catre institutia de invatamant de stat sau particular, autorizata sau acreditata in conditiile legii, daca in cuprinsul acestora nu se specifica, in mod expres ,o anumita data de absolvire.

.Indemnizatia de somaj pentru absolventi se acorda la cerere pentru o perioada de 6 luni. Este o suma fixa, care se acorda lunar si reprezinta 50% din valoarea indicatorului social de referinta in vigoare(500 lei).Se acorda o singura data dupa orice forma de invatamant absolvita.

Documentele necesare solicitarii indemnizatiei de somaj de catre absolventii promotiei 2015 sunt:

-Cerere semnata de persoana in cautarea unui loc de munca;

-Actul de absolvire a formei de invatamant respective(original si copie);

-Actul de identitate in original;

-Adeverinta medicala din care sa rezulte ca este apt de munca ori ca are eventuale restrictii medicale;

-Adeverinta eliberata de furnizorii de servicii acreditat prin care se certifica data inregistrarii in evidentele acestuia;

-Actele eliberate de organelle financiare teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri sau realizeaza venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta.

-Declaratie pe propria raspundere ca nu urmeaza alte forme de invatamant.

Lasati un comentariu