Taximetriştrii nu au obligaţia de a emite bon fiscal distinct pentru bacşişul încasat

• publicat la: 4 June 2015
Taximetriştrii nu au obligaţia de a emite bon fiscal distinct pentru bacşişul încasat

Prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr.8/2015  pentru modificarea actelor normative, a fost modificată şi completată  OUG  nr.28/1999 privind obligaţia  operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice  fiscale.. Astfel că, s-a introdus noţiunea de bacşiş, ca fiind orice sumă de baini oferită în mod voluntar de client, în plus faţă de contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate de către operatorii  economici, precum şi restul dat de vânzător clientului şi nepreluat de acesta în mod voluntar.

În acest sens, operatorii economici sunt obligaţi să instituie un registru de bani personali pentru înregistrarea sumelor de bani deţinute de personalul operatorului economic la începerea programului de lucru.

Întrucât  aparatele de marcat electronice fiscale destinate activităţilor de taximetrie sunt case de marcat cu structură închisă, realizate numai în sistem unitar, care includ un taximetru prin intermediul căruia se măsoară timpul şi distanţa parcursă şi care calculează automat sumele datorate de client, potrivit punctului de vedere al Ministerului Finanţelor Publice, operatorii economici care desfăşoară activitate în regim de taxi nu au obligaţia de a emite un bon distinct pentru eventualul bacşiş  încasat şi nu au  obligaţia de a constitui registru de bani personali şi de a asigura înregistrarea sumelor de bani deţinute de  personalul acestora, respectiv de taximetrişti, se arată în comunicatul oficial al AJFP Argeş.

Lasati un comentariu