Mai mult de jumătate locuri neocupate în învățământul profesional

• publicat la: 15 iulie 2015
Mai mult de jumătate locuri neocupate în învățământul profesional

În urma derulării primei etape de admitere a absolvenților clasei a VIII-a în învățământul profesional pentru anul școlar 2015-2016, situația la nivelul județului Satu Mare se prezintă după cum urmează:

-numărul de locuri cuprinse în planul de școlarizare – 1092

-numărul de locuri ocupate prin depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost declarați admiși – 519

-numărul de locuri neocupate, disponibile pentru etapa a II-a de admitere – 583

Calendarul etapei a II-a de admitere în învățământul profesional cu durata de 3 ani cuprinde următoarele evenimente:

20-21 august – eliberarea de către unitățile de învățământ gimnazial a fișelor de înscriere pentru învățământul profesional, pentru candidații care nu au participat la etapa I de admitere și care solicită să participe la etapa a II-a

20-21 august – înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care organizează învățământ profesional și au locuri neocupate

28 august – derularea probei suplimentare de admitere în cazul în care numărul candidaților este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învățământ

1 septembrie – afișarea listei candidaților admiși în învățământul profesional

1 septembrie – depunerea dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ la care candidații au fost declarați admiși

Detalii suplimentare privind condițiile de admitere și locurile neocupate la învățământul profesional se găsesc pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare www.satmar.ro , la secțiunea Admitere/Admitere învățământ profesional.

 

Lasati un comentariu