160 de ani de la naşterea renumitului dascăl careian, George Pteancu

• publicat la: 29 August 2015
160 de ani de la naşterea renumitului dascăl careian, George Pteancu

Despărţământul ASTRA Carei, marchează  astăzi, 29 august 2015, împlinirea a  160 de ani de la naşterea faimosului dascăl de pe meleaguri  careiene, George Pteancu  (1855 – 1939).   S-a născut la 29 august 1855 la Vezendiu într-o familie de ţărani. Elev studios, se face remarcat încă din şcoala primară pe care a urmat-o în satul de baştină. A urmat  Liceul Piarist în Carei, iar Şcoala Normală a absolvit-o la Oradea.

George Pteancu  este bunicul renumitului medic Salvator Cupcea, născut la Carei în data de 8 august 1908. Salvator Cupcea a fost unul dintre fiii lui Petru Cupcea, preot careian și al Augustei Cupcea, născută Pteancu, fiica lui George Pteancu.

George Pteancu îşi începe misiunea de dascăl la Borleşti în 1876, unde reuşeşte infiintarea uneia dintre primele formaţii corale din ţinutul Sătmarului. După numai doi ani este adus la Pomi, unde va avea rezultate profesionale strălucite. În acest sens, parohul Alexandru Brâncoveanu a afirmat în 1927 că din mâna lui George Pteancu au ieşit 500 de intelectuali, oameni de bază în societatea interbelică românească.

Datorită activităţii culturale româneşti este silit să-şi dea demisia din postul de la Pomi, astfel a ajuns să predea la Carei. La numărul de elevi pe care îi avea de învăţat, celelalte confesiuni aveau 4 învăţători. Îi crescuse faima de dascăl într-atât încât a atras la Carei copii din împrejurimi şi din comune mai îndepărtate, precum şi membrii altor confesiuni.

George Pteancu a fost unul dintre cei mai activi membri ai Reuniunii învăţătorilor din Sătmar, făcând parte dintre cei care au pus bazele acesteia alături de George Marchiş, primul preşedinte al Reuniunii, Ioane Marcu, Ştefan Bilţiu, Vasile Lucaciu, Elie Pop şi Atanasie Coteţ.

Peste ani, George Pteancu va ajunge preşedinte de onoare al prestigioasei asociaţii. Activitatea culturală pe care a desfăşurat-o în cadrul ASTRA  i-a fost încununată cu primirea titlului de membru fondator.

Persecuţiile pe care le-a atras din partea autorităţilor austro-ungare datorită muncii asidue pe tărâmul educaţiei şi culturii, au fost recompensate după Marea Unire, când meritele i-au fost recunoscute la nivel naţional. Astfel că în 1923 a fost decorat cu Steaua României în rang de cavaler. A devenit apoi Cetăţean de Onoare al oraşului Carei.

La 11 septembrie 1927 i se organizează solemnităţi grandioase cu prilejul împlinirii a 50 de ani de dăruire în slujba Şcolii româneşti, ieşind la pensie.

După ieșirea la pensie, începând cu anul 1927 și până la adânci bătrânețe George Pteancu a fost îngrijit de familia profesorului Aurel Coza (profesor și directorul Liceului “Vasile Lucaciu” din Carei între 1926 și 1937, președintele Despărțământului ASTRA din Carei, membru de vază al P.N.Ț. din Carei, secretar al Consiliului Județean Sălaj în 1930, membru în Comitetul Central și vicepreședintele A.G.R.U., inspector școlar al Regiunii Ținutului Cluj incepând din 1938, președintele Uniunii Democrate Române din Ardealul Eliberat, organizația locală Cluj în 1944-45) care și-a exprimat în acest fel recunoștiința față de preotul greco-catolic, filosof, doctor în limbi clasice – greaca și latina – și în limba română, dr. Alexandru Coriolan Pteancu (1878-1956, fiul învățătorului George Pteancu și al Bertei Joódi), care i-a fost profesor la Liceul “Samuil Vulcan” din Beiuș lui Aurel Coza.

 

Evenimentul care a adunat la Carei toată floarea dăscălimii din împrejurimi a fost Congresul dăscălimii sălăjene, la Carei, in septembrie 1927, cu care ocazie a sosit la CAREI si marele istoric Nicolae lorga, care a tinut o cuvintare despre graniţele de apus ale ţării, larg comentate in aceşti ani de către Irina Mocanu-Borota intr-o comunicare publicata in: Omagiu lui losif Constantin Dragan, aparuta la Roma, in 1982. Despre acele zile, la Carei, Simion  Oros scrie urmatoarele: ,,după  marea si impunatoarea manifestable, in zilele de 11 si 12 septembrie 1927, in Carei, rev. sr. Grigorie Pop, canonic in Oradea, fost elev al sărbătoritului (e vorba de sărbătorirea lui Georghe Pteancu cu ocazia pensionării lui, care s-a făcut în acele zile la Carei, n.ns.), mi-a sugerat ideea de a eterniza prin editarea unei broşuri, această atât de măreaţă sărbătoare. Ideea am împărtăşit-o si unora dintre colegii din Carei, care si ei au aflat de bine să se facă acest lucru”. De aici a pornit ideea unui Almanah al dascălilor. Dar au urmat consultările cu parohul careian Ludovic Vida, apoi aprobările necesare, apoi problema documentării, a plăţii pentru tipărire etc. Desi a intrat în tipărire în 1932, Almanahul apare abia in 1937, deci după  zece ani de la conceperea lui.
Deschid azi paginile acestui Almanah, pe care autorul mi 1-a dăruit, în casa lui, cu o frumoasă dedicatie, si constat că sint trecuţi aici peste 103 dascăli, cu pozele lor, cu viaţa si activitatea lor, constituind un adevărat document de epocă”.

Ministerul Instrucţiunii  l-a numit pe George Pteancu, membru onorar al învăţământului primar, cea mai înaltă distincţie care se putea acorda unui învăţător.

Tot cu această ocazie, Consiliul Local Carei a înfiinţat un fond de 50000 lei, ce purta numele sărbătoritului, pentru ajutorarea orfanilor şi văduvelor de învăţători. Foştii săi elevi mai înfiinţează un fond de aceeaşi valoare, adunat din propriile buzunare, în semn de recunoştinţă pentru dascălul lor. Editura Socec foloseşte prilejul pentru a înfiinţa la Carei o bibliotecă ce va purta numele lui George Pteancu.

Gheorghe Pteancu s-a stins din viață la 9 februarie 1939 la vârsta de 84 de ani. Ceremoniile funerare i-au fost organizate cu mare fast în sala de gimnastică a Liceului “Vasile Lucaciu” din Carei și a fost dus pe un car mortuar la mormânt în cimitirul din Carei. Slujba religioasă a fost oficiată de vicarul Alexandru Ghera, ajutat de un sobor de preoți, iar cuvântările funebre au fost rostite de profesorul I. Lobonțiu, de Nicolae Silaghi, învățător la Școala primară Carei, de primarul colonel Toma Nadolu, de canonicul Gheorghe Mureșan, de avocatul dr. Vasile Condor în numele A.G.R.U. Carei, de profesorul inspector școlar Aurel Coza.

În cursul lunii viitoare, Despărţământul ASTRA Carei va organiza un simpozion dedicat renumitului dascăl careiean, membru fondator al ASTRA Carei, unde veţi avea posibilitatea să vedeţi o parte din  documentele menţionate în articol, în original.

AnaMaria Roman

 

Lasati un comentariu