Combaterea plantei invazive Ambrosia artemisiifolia

• publicat la: 4 august 2015
Combaterea plantei invazive Ambrosia artemisiifolia

APM Satu Mare prin activităţile pe care le desfăşoară acordă o importanţă deosebită monitorizării calităţii factorilor de mediu. Unul dintre factorii de mediu – aerul – este periclitat şi prin prezenţa polenului puternic alergen produs de către  planta invazivă „ iarba pârloagelor” – Ambrosia artemisiifolia.

În anul 2008 APM Satu Mare în parteneriat cu Autoritatea pentru Sănătate Publică Satu Mare şi ONG –urile de mediu a lansat Programul  de informare şi conştientizare a populaţiei privind impactul acestei specii de plante asupra stării de sănătate şi măsurile de combatere, numit sugestiv: ”Ambrosia – factor de risc pentru mediu şi sănătate”.

În urma evaluărilor efectuate în perioada 06.08.2008.-11.08.2008, de către APM Satu Mare în colaborare cu botanistul Karácsonyi Carol, s-a constatat că practic această specie este răspândită în toate zonele de câmpie şi de deal din judeţul Satu Mare, condiţii foarte bune de dezvoltare înregistrându-se în special în Câmpia Nirului, Careiului, Ierului, Someşului şi în zona Dealurilor Tăşnadului. Se găseşte frecvent de-a lungul şoselelor şi a căilor ferate atât în intravilanul cât şi în extravilanul localităţilor, în culturi agricole de cereale păioase, floarea – soarelui, porumb precum şi în păşuni. Terenurile virane din localităţi (terenuri neîngrijite, şantiere etc.) sunt preferate de către această specie de plantă.

Autoritatea pentru Sănătate Publică Satu Mare prin mai multe acţiuni a identificat că planta Ambrosia artemisiifolia constituie o problemă de sănătate publică pentru populaţia judeţului Satu Mare. Astfel de acţiuni au constat în:

–         Monitorizarea lunară a manifestărilor alergice de tip conjunctivite, rinite, dermatite, astm bronşic din arealele intens poluate cu aceasta specie de plantă, stabilirea diagnosticului de către medicul alergolog pe baza de teste alergologice şi implicarea reţelei de medicină de familie în identificarea cazurilor noi de îmbolnăviri.

–         Campanii de informare şi conştientizare a populaţiei privind impactul negativ al polenului Ambrosiei asupra stării de sănătate şi măsurile de combatere care se pot pune în practică atât de către cetăţeni cât şi de autorităţile publice locale.

În perioada 2012-2014  în cadrul biomonitorizării calităţii aerului efectuată de către specialiştii de la APM  Satu Mare în localităţile de frontieră, şi în timpul prelevării continue a probelor de apă, sol şi vegetaţie s-a făcut şi o evaluare a arealului de răspândire a speciei Ambrosia în aceste zone, constatând, că arealul de răspândire  a acestei specii invazive nu s-a redus faţă de arealul evaluat în anii 2008-2009.

Menționăm că această specie este inclusă în lista de specii invazive de la nivelul Comunității Europene care se găsește pe pagina de internet http://www.europe-aliens.org/.

Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare,  luând în considerare  faptul că  suprafața în care este prezentă iarba pârloagelor acoperă majoritatea zonelor din  județul Satu Mare și   constatările medicilor  de specialitate referitoare la creșterea cazurilor de alergie produse de către polenul acestei specii în anul 2014, a sesizat Consiliul Județean Satu Mare, Consiliile locale ale autorităților publice, Instituția Prefectului și Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Satu Mare cu privire la impactul negativ pe care îl poate avea polenul asupra stării de sănătate a populației din județ și asupra necesității de a se lua măsuri de combatere a acestei specii în intravilanul localităților  precum și de a lungul căilor de transport rutiere și feroviare.

Ca urmare a acestor demersuri în ședința din data de 03.09.2014 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Satu Mare s-a aprobat  Hotărârea nr. 3/03.09.2014 privind combaterea și limitarea răspândirii plantei Ambrosia artemisiifolia (iarba pârloagelor) pe raza județului Satu Mare care precizează că autoritățile publice locale vor dispune măsuri necesare pentru protecția sănătății publice, prin combaterea și limitarea răspândirii plantei Ambrozia artemisiifolia (iarba pârloagelor). La art. 2.a) din Hotărâre se specifică că: ”Autoritățile administrației publice locale vor desfășura anual acțiuni de combatere și limitare a răspândirii plantei invazive Ambrozia artemisiifolia pe raza județului Satu Mare.

Prin prezenta vă aducem la cunoștiință că în această perioadă  iarba pârloagelor a înflorit și pentru a se preveni eliberarea polenului alergen în cursul lunilor august-septembrie, acolo unde nu s-a  efectuat combaterea acestei specii,  se recomandă cosirea repetată a ierbii pârloagelor   .

Autoritățile administrației publice locale, de la caz la caz, vor utiliza pentru combatere    cosirea repetată sau vor aplica lucrări  agrotehnice repetate la sol  .

Ținând cont de implicaţiile privind sănătatea oamenilor  APM Satu Mare   face un apel la autorităţile administrației publice locale să acordă o atenţie corespunzătoare combaterii acestei specii de plantă invazivă atât în intravilanul localităților cât și din zonele învecinate.

Informații suplimentare se pot obține de la Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu, telefon 0261-736003.

Lasati un comentariu