ITM A găsit un singur angajator cu 2 persoane angajate fără contract. 16 sancţiuni contravenţionale

• publicat la: 31 august 2015
ITM A găsit un singur angajator cu 2 persoane angajate fără contract. 16 sancţiuni contravenţionale

 

 In perioada 18 – 20 august 2015 Inspecţia Muncii a organizat „Campania naţională privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată şi verificarea modului de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă la lucrările cu risc de cădere de la înălţime pentru angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul Construcţiilor”, domeniu în care incidenţa cazurilor de muncă nedeclarată şi a accidentelor de muncă se menţine la un nivel mai ridicat decât în alte sectoare.

 Inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Satu Mare au efectuat în cadrul acestei Campanii 30  de controale, 15 controale în domeniul RM (relaţiilor de muncă) şi 15 controale în domeniul SSM (securităţii şi sănătăţii n muncă).

În domeniul stabilirii relaţiilor de muncă au fost constatate 27 deficienţe, inspectorii de muncă dispunând 27 de măsuri scrise pentru înlăturarea neconformităţilor faţă de prevederile legale (încheierea contractului individual de muncă şi transmiterea acestuia în Registrul general de evidenţă a salariaţilor anterior începerii activităţii, înmânarea către salariat al unui exemplar al contractului de muncă, respectarea termenelor de transmitere a modificărilor survenite în REGES, actualizarea şi adaptarea prevederilor Regulamentului de Ordine Interioară). Au fost aplicate 16 sancţiuni contravenţionale, din care 11 avertismente şi 5 amenzi în valoare totală de 23300 lei. Pentru folosirea muncii nedeclarate a fost sancţionat contravenţional 1 angajator care a primit la muncă 2 persoane fără contract individual de muncă. 

 În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost constatate 23 de deficienţe, inspectorii de muncă dispunând 23 de măsuri scrise pentru remedierea acestora la termenele stabilite şi aplicând 23 de sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 1000 lei. Principalele deficienţe constatate în domeniul SSM:

– lipsa fişelor de aptitudini (cu rezultatele examenelor medicale la angajare şi examenelor periodice);

– lipsa instruirii lucrătorilor desemnaţi pentru acordarea primului ajutor;

– lipsa autorizaţiei de funcţionare pentru activitatea desfăşurată,

– instrucţiuni proprii (SSM)  incomplete.

Lasati un comentariu