Posturi vacante la Centrul Cultural Carei, la Şcoala Gimnazială 3 sau la Muzeu

• publicat la: 31 August 2015
Posturi vacante la Centrul Cultural Carei, la Şcoala Gimnazială 3 sau la Muzeu

Pe pagina  institutiei Guvernului, au apărut mai multe  anunţuri privind locurile vacante din cadrul  Primăriei Carei dar  nu numai. Chiar dacă în anunt se mentionează  că   postul de administrator la Centrul Cultural Carei  este pe perioadă determinată, în subsol, la tipul postului, apare mentiunea: Permanent.

Cei interesati  de ocuparea acestui loc de muncă vor fi nevoiti să dezlege dilema înainte de a decide dacă se prezintă  sau nu la concurs.

Mai aveti la dispozitie doar câteva zile pentru a vă depune dosarele  de înscriere pentru   posturile vacante  dorite.

Primăria Municipiului Carei, Județul Satu-Mare organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, temporar vacantă de administrator din cadrul Centrului Cultural.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • fără vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 septembrie 2015, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 5 zile de la publicarea anunțului.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Carei din str. 1 Decembrie 1918, nr. 17, telefon 0261/861.566.

 

Primăria Municipiului Carei, Județul Satu-Mare organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, din cadrul Centrului Cultural, astfel:

 1. referent organizator evenimente în limba română respectiv în limba maghiară – 2 posturi;
 2. muncitor calificat de întreţinere şi reparaţii – 1 post;
 3. îngrijitor curăţenie – 1 post.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • referenţi:
  • studii superioare de lungă durată sau master în domeniul ştiinţelor umaniste absolvite cu diplomă;
  • vechime minimum un an.
 • muncitor de întreţinere:
  • studii generale şi profesionale;
  • vechime minimum 3 ani.
 • îngrijitor curăţenie:
  • studii generale;
  • vechime minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 septembrie 2015, ora 10:00: proba scrisă;
 • 21 septembrie 2015, ora 13:00: proba practică;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Carei din str. 1 Decembrie 1918, nr. 17, telefon 0261/861.566.

 

Şcoala Gimnazială Nr. 3 Carei, Judeţul Satu Mare organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, temporar vacantă, de  administrator financiar.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare economice;
 • vechime 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 07 septembrie 2015: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 11 septembrie 2015, ora 12:00 proba concurs;
 • data și ora interviului va fi comunicată ulterior.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine Şcoala Gimnazială Nr. 3 Carei, Judeţul Satu Mare , telefon 0747/201531.

Muzeul Județean Satu Mare organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, de conducere, vacantă de contabil şef Serviciul Management, dezvoltare resurse umane.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare dc lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţelor economice
 • vechime minimă în domeniu 5 ani
 • bune cunoştinţe de operare calculator.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 04 septembrie 2015, ora 15:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 10 septembrie 2015, ora 09:00: proba scrisă;
 • 16 septembrie 2015, ora 09:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Muzeului Județean din Bd. Vasile Lucaciu, Nr.21, Satu Mare, telefon 0261/737.526.

 

comentarii

de Horia Mărieș la 31 August 2015 - 14:16

Pagina oficiala a Primăriei Municipiului Carei (portalul, site-ul) nu mai este de câtva timp http://www.primăria de pe domeniul ro )și anume de cand pentru administrarea ei a fost angajat ca pentru o sinecură, cu contract, o PFA din Căpleni – SINECÚRĂ, sinecuri, sf Slujbă, funcție bine retribuită, care cere munca minimă sau nu cere nicio muncă. – Din fr. sinécure. Sursa: DEX ’09 – Primăria Carei manageriată magistral de primașul Kovacs neavând probabil, din aproape 150 de angajați, nici măcar unul care să se priceapă doar atât la IT incât să știe să întrețină și sa administreze o prăpădită de pagină web), ci este cea de genul “municipiulcarei” de pe domeniul ro.

Pagina web de la linkul cu primaria de pe .ro nu mai este disponibila, nu mai este funcțională de multă vreme, desi a rămas “agățată” pe site-ul CJ Satu Mare și pe alte site-uri oficiale (cum este si această pagină a BdeC). În schimb, pe portalul CJ Satu Mare, linkul spre RESTAURANT CJSM, Restaurant Consiliul Judetean, SC PALAT JUD SRL este cât se poate de corect.

Dar cui – din Carei – în pasă?
NIMĂNUI. La țară, la Asuaju de sus (sau de jos?) merge și așa.

Lasati un comentariu