Concurs cu dedicaţie la primăria Carei?

• publicat la: 28 octombrie 2015
Concurs cu dedicaţie la primăria Carei?

Un nou post este scos la concurs în primăria Carei, unde aparatul primarului se mândreşte cu un salariu mediu lunar de peste 970 de euro.  Deci va fi înghesuială mare pentru postul din cadrul Direcţiei de învăţământ şi sănătate, avându-l ca director pe Varna Levente. Un post contractual de execuţie, pe perioadă nedeterminată, de consilier grad IA.

De această dată nu se mai solicită cunoşterea limbii maghiare scris şi vorbit ci se solicită studii de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor umaniste şi arte.

Ştiinţele umaniste sunt discipline academice care studiază condiţia umană, folosind metode care sunt în primul rând analitice, critice, sau speculative, spre deosebire de abordările empirice, în principal ale ştiinţelor naturale.

Printre discipline umaniste putem enumera: antropologia, arheologia, comunicarea, critica literară, demografia.

Nu se specifică dacă se solicită o anume vechime în muncă sau în specializare.

Până la ora actuală, singurul subordonat era o persoană detaşată de la Biblioteca Municipală.  Pentru postul scos la concurs nu se solicită nici un fel de cerinţe legate de experienţă sau studii în domeniul medical dar  există varianta studiilor în domeniul …artei.

Mai multe detalii puteţi obţine accesând pagina oficială a primăriei.  Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei şi la nr. de telefon 0261-861566.

Concursul se va desfăşura după calendarul următor:

  • 17 noiembrie 2015, ora 10.00: proba scrisă;
  • data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior

Bibliografie

  • LEGEA nr.477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
  • LEGEA nr.1 din 5 ianuarie  2011  educaţiei naţionale:
  • LEGEA nr.215 din 23 aprilie 2011 (*republicata*) administraţiei publice locale.

redacţia

Lasati un comentariu