Caracatiţa verde

• publicat la: 14 December 2015
Caracatiţa verde

O societate comercială privată din Harghita a pus stăpânire pe judeţul Mureş

Dorim să facem cunoscut modul în care o societate comercială, privată, din judeţul Harghita, Societatea Comercială Ocolul Silvic de Regim GheorgheniS.A., condusă de Dr. Ing. Melles Előd, a ajuns să obţină administrarea a peste 165.000 de hectare de teren, în judeţul Mureş, fiind înlăturată printr-o aşa-zisă „licitaţie” Direcţia Silvică Mureş, care deţine capacitate tehnică (sedii de administrare,mijloace de transport, utilaje etc.), capacitate ştiinţifică (studiile şi calificarea personalului, proiecte în derulare, experienţă în domeniul conservării biodiversităţii, bază materială pentru realizarea de studii şi cercetări, exestenţa unui institut de cercetări în cadrul RNP, numit ICAS), capacitate financiară (profitul realizat, proiecte europene finanţate), parteneri actuali şi potenţiali, colaboratori şi specialişti în studii ştiinţifice, necesare unei gestionari judicioase a unui areal atat de vast acoperit cu paduri (fiind pe primul loc în ţară la veniturile obţinute din vânzarea masei lemnoase), primind la licitaţia amintită punctaj ,,zero” la partea de infrastructură.

La începutul anului 2010, mai precis în data de 20 ianuarie, Borbely Laszlo, ministrul Mediului şi Pădurilor la acea vreme, a emis un Ordin al Ministrului, nr.55/20.01.2010, prin care Situl Natura 2000 Călimani-Gurghiu necesită structuri proprii de administrare. Cu alte cuvinte, situl de interes european, care până la acea dată nu avea structuri de administrare reglementate prin legislaţia românească, va fi administrat de către UN CUSTODE.

Prin această şmecherie, Parcul natural Defileul Mureşului Superior, cu suprafaţă de 9.146 de hectare, în perimetrul căruia sunt incluse casele, curţile oamenilor, bisericile, şcolile, primăriile, fâneţele, păşunile, cimitirele şi pădurile oamenilor din comunele Deda, Răstoliţa, Lunca Bradului şi Stânceni, parc ce face parte din Situl Natura 2000 ,,Călimani-Gurghiu”, şi-a deschis porţile spre o administrare străină de judeţul Mureş.

Practic, acest Ordin, făcut, să zicem, cu dedicaţie specială, reglementa faptul că cine va lua în administrare Parcul natural Defileul Mureşului Superior va atrage automat în administrare Situl Natura 2000 Călimani-Gurghiu, practic 136.000 de hectare, în mare parte suprafaţă împădurită, din masivele Călimani şi Gurghiu.

Din acest moment lucrurile s-au derulat cu repeziciune.

Intră brusc în joc Societatea Comercială Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, condusă de Dr. Ing. Melles Előd.

La numai câteva zile, Ministerul Mediului, condus de acelaşi Borbely Laszlo, scoate la licitaţie dreptul de administrare a Parcului Natural Defileul Mureşului Superior. La licitaţia au participat Direcţia Silvică Mureş, care administra fondul forestier din Defileul Mureşului şi din Valea Gurghiului, şi Societatea Comercială Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni S.A., condusă de Dr. Ing. Melles Előd.

Cei de la Gheorgheni şi-au pregătit foarte minuţios dosarul, cu mult timp înainte de data licitaţiei, pentru a nu da nici o şansă DS Mureş, avantajaţi fiind de copierea efectivă a dosarului Parcului Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş, schimbând numai denumirile şi valorile.

Dr. Ing. Meles Elod a depus în data de 29.01.2010 (la numai 9 zile de la publicarea Ordinului nr. 55 al ministrului Mediului, Laszlo Borbely), înainte de data licitaţiei, documentaţia de solicitare a dreptului de administrare a Parcului Naţional Defileul Mureşului Superior, „cu includerea Sitului Natura 2000 SCI Călimani-Gurghiul şi SPA Depresiunea Gurghiului”, documentaţie înregistrată la Ministerul Mediului şi Pădurilor, pe atunci, cu nr. 46688/29.01.2010.

integral pe cotidianul.ro

Lasati un comentariu