Posturi vacante de muzeograf, economist, consilier sau îngrijitor

• publicat la: 10 December 2015
Posturi vacante de muzeograf, economist, consilier sau îngrijitor

Persoanele care doresc să lucreze în administraţia publică şi în instituţii de stat  din judeţul Satu Mare au oportunitatea să depună dosare de înscriere la zeci de posturi vacante în luna decembrie. Printre instituţiile care pun la dispoziţie cele mai multe posturi se numără Consiliul Judeţean Satu Mare,  Şcoala  Gimnazială Păuleşti,  Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Satu Mare,  Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Muzeul Județean Satu Mare,Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Satu Mare.

Se caută atât muncitori necalificaţi, cât şi muncitori calificaţi, cu studii superioare sau medii. Printre posturile vacante se numără cele de asistent, referent, consilieri, economist, muzeograf,  consilier principal, adminsitrator patrimoniu sau muncitor de întreţinere.

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Satu Mare organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

 1. asistent registrator principal, gradul II, Serviciul Publicitate Imobiliară – Biroul Cadastru şi Publicitate Imobiliară Negreşti Oaş;
 2. referent, gradul IA, Serviciul Publicitate Imobiliară – Biroul Cadastru şi Publicitate Imobiliară Carei.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:

 • asistent registrator principal, gradul II, Serviciul Publicitate Imobiliară – Biroul Cadastru şi Publicitate Imobiliară Negreşti Oaş:
  • studii de specialitate: studii universitare cu licenţă sau absolvite cu diplomă, specializarea drept;
  • vechime în specialitate: minimum 3 ani.
 • referent, gradul IA, Serviciul Publicitate Imobiliară – Biroul Cadastru şi Publicitate Imobiliară Carei:
  • studii medii: absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime în muncă: minimum 3 ani.

  Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 decembrie 2015, ora 16:00: termen limită de depunere a dosarelor;
 • 29 decembrie 2015,ora 09:00: proba scrisă;
 • 31 decembrie 2015,ora 09:00: proba interviu.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0261714262, Compartimentul Resurse Umane şi Interogare Baze de Date, la adresa de e-mail sm@ancpi.ro

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Centrul Judeţean Satu Mare pune la dispoziţie 6 posturi vacante. Se organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor publice de execuție,  temporar vacante, după cum urmează:

 1. consilier superior la Centrul local Turţ;
 2. consilier principal la Serviciul Control pe Teren şi Inspecţii (2 posturi );
 3. consilier debutant la Serviciul Măsuri specifice – Compartiment Cota de lapte;
 4. consilier superior la Centrul Local Satu Mare;
 5. consilier superior la Centrul local Ardud.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 decembrie 2015,  ora 16:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 16 decembrie 2015, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi stabilite ulterior

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Centrul Judeţean Satu Mare,  telefon 0261/768.340.

 

Instituţia Consiliul Județean Satu Mare organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacantă, de consilier asistent în Compartimentul de marketing judeţean.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Județean Satu Mare din Piața 25 Octombrie nr. 1, Județul Satu Mare, telefon 0261/805.125.

Cei care doresc să lucreze la Muzeul Judeţean mai au la dispoziţie 4 zile pentru a-şi depune dosarele de înscriere. Această instituţie caută economist şi muzeografi.

Muzeul Județean Satu Mare organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, la Serviciul Administrativ Pază, astfel:

 • Muzeograf debutant (2 posturi) – Secţia istorie – Domeniul istorie;
 • Muzeograf II – Secţia istorie – Domeniul istorie;
 • Economist IA – Serviciul Management Dezvoltare Resurse Umane.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:

 • Muzeograf debutant (2 posturi) – Secţia istorie – Domeniul istorie:
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă in domeniul istorie;
  • bune cunoştinţe de operare pe calculator;
  • cunoaşterea unei limbi străine.
 • Muzeograf II – Secţia istorie – Domeniul istorie:
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă in domeniul istorie;
  • vechime minimă in specialitate 6 luni;
  • bune cunoştinţe de operare pe calculator;
  • cunoaşterea unei limbi străine.
 • Economist IA – Serviciul Management Dezvoltare Resurse Umane:
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă In domeniul ştiinţelor economice
  • vechime minimă în domeniu 5 ani;
  • bune cunoştinţe de operare pe calculator.

  Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 decembrie 2015, ora 15:00, data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 22 decembrie 2015, ora 08:30, proba scrisă;
 • 23 decembrie 2015, ora 08:30, proba interviu.

 

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Muzeului Județean din Bd. Vasile Lucaciu, nr.21, Satu Mare, telefon: 0261/737.526.

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, cu sediul în Satu Mare organizează concurs de recutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I, grad principal -1 post de medic veterinar în cadrul Laboratorului Sanitar Veterinar şi pentru Siguranţa Alimentelor Satu-Mare, Compartiment Sănătatea Animalelor.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, cu sediul în Satu Mare, telefon 0261715956.

Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 6 din Satu Mare organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, astfel:

 1. administrator patrimoniu cu jumătate de normă;
 2. îngrijitor cu jumătate de normă.

Relații suplimentare se obțin la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 6, din Satu Mare, str. Luceafărului, nr. 23, Judeţul Satu Mare, telefon: 0787/604.689.

Şcoala Gimnazială din Păuleşti caută muncitor de întreţinere cu 0,75 normă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:

 • studii – şcoală profesională cu cel puţin una din calificări: tâmplar, lăcătuş, mecanic, electrician, instalator;
 • permis de conducere categoria B.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17 decembrie 2015: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 12 ianuarie 2016: probă practică, urmată de interviu.

Lasati un comentariu