Înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2016-2017

• publicat la: 24 februarie 2016
Înscrierea copiilor în învățământul primar  pentru anul școlar 2016-2017

Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2016-2017, precum și calendarul aferent, au fost aprobate prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice în data de 15 februarie 2016.

Pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Satu Mare www.satmar.ro , în cadrul rubricii ”Înscrierea în învățământul primar 2016”,  sunt postate următoarele informaţii: Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2016-2017, Calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul școlar 2016-2017, circumscripţiile şcolare și adresele unităţilor de învăţământ, centrele de evaluare a dezvoltării psihosomatice.

Părinţii, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2016 inclusiv, au obligaţia de a înscrie copiii în învăţământul primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii și a metodologiei specifice.

Părinții ai căror copii înplinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2016 inclusiv, pot să-și înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare. Părinții copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2016 inclusiv, care nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2016-2017, sau ai celor pentru care evaluarea arată că dezvoltarea psihosomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare își vor înscrie copiii la grădiniță, în grupa mare. Programarea copiilor pentru care se solicită evaluarea dezvoltării psihosomatice va putea fi consultată pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Satu Mare www.satmar.ro , în cadrul rubricii ”Înscrierea în învățământul primar 2016”.

În perioada 24 februarie – 3 martie, în fiecare unitate de învăţământ în care se desfășoară activitate specifică clasei pregătitoare, se organizează „Ziua porţilor deschise“, zi în care părinţii, copiii și alte persoane interesate pot vizita spațiile dedicate activităților claselor pregătitoare și pot purta discuții cu personalul unității de învățământ implicat în această activitate. Informații referitoare la planificarea activităților desfășurate la unitățile de învățământ se pot obține de pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare.

 

Procedura de înscriere în clasa pregătitoare

În perioada 29 februarie – 18 martie 2016, părinţii vor completa, online sau la unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea copiilor, cererile-tip de inscriere.  Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învăţământ la care părinții solicită înscrierea copiilor se va realiza zilnic, în intervalul orar 8 – 18 (luni-vineri), respectiv 9 – 13 (sâmbăta).

Toţi copiii ai căror părinţi solicită înscrierea în clasa pregătitoare la şcoala de circumscripţie vor fi înmatriculaţi la unitatea de învăţământ solicitată. Pe locurile rămase libere se înscriu copiii care provin din alte circumscripţii şcolare în conformitate cu solicitările părinţilor şi cu prevederile Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2016-2017. Dacă într-o şcoală numărul cererilor de înscriere primite de la părinţi al căror domiciliu se află în afara circumscripţiei şcolare este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate criterii de departajare specifice elaborate de unitatea de învățământ, în urma consultării cadrelor didactice și a partenerilor sociali.

În proiectul planului de școlarizare, la nivelul județului Satu Mare, sunt alocare un număr de 173 clase pregătitoare cu 3.352 de locuri.

Părinții, sau alte persoane interesate, pot obține gratuit informații, referitoare la înscrierea copiilor în învățământul primar, apelând în perioada 22 februarie – 26 aprilie 2016, între orele 9 – 15, numărul TelVerde 0800816261.

Lasati un comentariu