Reglementări anunţate de Serviciul de Taxe şi Impozite Carei

• publicat la: 11 februarie 2016
Reglementări anunţate de Serviciul de Taxe şi Impozite Carei

Primăria Carei, Serviciul Impozite şi taxe locale aduce la cunostinţa locuitorilor faptul că impozitele şi taxele locale datorate se pot achita la caseria instituţiei , în perioada

LUNI – JOI     8  –  15

VINERI           8  –  13 sau online intrând pe site-ul  www.municipiulcarei.ro

Având în vedere multiplele modificări în domeniul legislativ privind calcularea impozitelor şi taxelor locale începând cu anul 2016 , rugăm persoanele fizice care au în proprietate imobile în care se desfăşoară activităţi economice , se află sedii sociale , să se prezinte la sediul instituţiei noastre in vederea comunicării şi informării persoanelor în cauză cu privire la modul de impozitare a acestor imobile şi declaraţiile ce se depun de către aceste persoane în vederea stabilirii corecte a impozitelor datorate începând cu anul 2016.

Deasemenea persoanele fizice care au în proprietate clădiri situate în Grădina Viilor ,atât pe Valea Ianculeştiului cât şi pe Valea Tireamului precum şi în viile noi sunt rugate să se prezinte la serviciul Impozite şi Taxe Locale în vederea depunerii declaraţiilor şi stabilirea corectă a impozitului datorat pentru aceste imobile.

Totodată aducem la cunoştinţa contribuabililor persoane fizice şi juridice că , Consiliul Local Carei a adoptat Hotărârea nr.16/2016 privind aprobarea procedurii de acordare a unor  facilităti fiscale pentru obligaţii de plată restante datorate bugetului local Carei în baza O.U.G. 44/2015 conform căreia persoanele care îşi achită obligaţiile principale constând în impozite, taxe şi amenzi contravenţionale datorate bugetului local, precum şi o cotă de 26,7 % din majorările aferente acestor obligaţii , până la data de 31 martie 2016 , pot beneficia de anularea diferenţei de 73,3% din majorările aferente obligaţiilor restante.

Pentru plata integrală a impozitelor şi taxelor locale datorate pentru anul 2016 se acordă o bonificaţie de 10 % atât la persoanele fizice cât şi juridice.

Pentru informaţii suplimentare va asteptăm la sediul instituţiei din Carei, str. 1 Decembrie nr. 40 , sau la tel. 0261-865382 ; 0261- 861694 .

    comunicat

Lasati un comentariu